Vi hälsar Ario Najafian välkommen till CAG

Livet på CAG, 2022-02-18

Varför CAG Consoden?

Jag har under en längre tid funderat på om jag ska göra något nytt. När jag nu närmar mig 50 år så var det dags att realisera mina planer. Jag har haft många olika roller inom Karolinska Universitetssjukhuset så som utvecklingssköterska, systemförvaltare, chef och projektledare. Att ha parallella uppdrag har inte varit ovanligt så jag har mer eller mindre processats till att bli konsult så varför inte bli konsult på riktigt? Nu är jag här och en ny spännande resa startar.

Jag lät mitt CV bli sökbart på LinkedIn och såg annonsen som CAG Consoden hade ute. Det var nästan som att de beskrev mig och min kompetens! Det var det första jobbet jag sökte och det passar mig perfekt.

Jag fick träffa konsultchefen Veronika Astervall och affärsansvarig Karin Pihlgren och jag uppfattade dem som väldigt professionella. Hela rekryteringsprocessen var också väldigt professionell tack vare deras fokus på rätt saker. De såg till mina behov och inte bara till företagets. För mig så var det ett nytt sätt att se på rekrytering. Jag fick också träffa två konsulter från Healthcare-området för att de skulle kunna ge mig svar på mina frågor. Så hela rekryteringsprocessen stack ut!  Vi har ju alla varit med i olika rekryteringsprocesser och att ha en ömsesidighet om allas behov är fint och väldigt omtänksamt.

 

“Utveckling har inget slutmål utan resan är den ständiga utvecklingen”
Ario Najafian , verksamhetsutvecklare CAG Consoden

Vilken är din specialistkompetens?

Jag är bra på informations- och patientflöde inom hälsa och vård. Det betyder att jag förstår informationsflödet. Alla kan tycka sig ha en klar bild över hur ett flöde kan se ut men det behöver inte stämma överens med vad andra i verksamheter ser. Det gäller att verkligen förstå verksamheten och dessutom hitta samsyn samt arbeta för att nå en gemensam bild.

Det viktiga är att förstå språket och att använda samma termer så att vi pratar samma språk som vårdpersonalen. Däremot ska vi använda andra termer när vi pratar med utvecklare och det är en styrka som jag besitter.

Genom att jag har haft flera roller under min karriär så kokar det egentligen ned till att förstå behoven inom en verksamhet oavsett om det är uttalat eller inte. Jag har en nära förståelse för kärnverksamheten och vill förstå deras behov utan förutfattade meningar. Jag inser att jag, genom mina tidigare roller, alltid har fungerat som verksamhetsutvecklare inom Hälsa & Vård och det är min styrka. Jag vill alltid börja med ett nuläge och sedan identifiera vad som behövs för att fortsätta utvecklingen.

Dessutom är personcentrerad vård A och O. Alla kunder har patienter som de vill leverera god vård till. Det kan bli så att någon tappar fokus men med en verksamhetsutvecklare som har personcentrerad vård som sitt mål, så kommer vi att gå långt tillsammans.

Vad betyder CAG-mottot ”Passion för utveckling” för dig?

För mig är passion för utveckling en häftig och positiv känsla för ständiga förbättringar. Det är en resa där fokus ligger på själva resan i stället för på slutmålet. För utveckling har inget slutmål utan resan är den ständiga utvecklingen.

Bolag: CAG Consoden

Grundat: 1997, del av CAG sedan 2020

Branscher: Försvar och Hälsa & Vård

Specialistområden: Systems engineering, informatik och systemutveckling

Passion för utveckling: CAG ger mig det lilla företagets delaktighet, och det stora företagets utvecklingsmöjligheter.

Adress: Kungsängsgatan 29, 753 22 Uppsala
Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm
Banérgatan 55, 115 53 Stockholm

Kontakta oss om du vill veta mer

Daniel Marmgård

Konsultchef

CAG Consoden

+46 (0)76 119 48 58