Vi hälsar Daniel Marmgård välkommen till CAG

Livet på CAG, 2022-06-07

Vad fick dig att välja CAG Consoden?

Som person har jag lätt att snabbt se hur vi kan göra saker på ett bättre och effektivare sätt. Det har varit en genomgående trend under hela mitt yrkesliv där jag vill minimera onödiga moment, förbättra processer och förenkla så att kärnverksamheten står i fokus. Mitt motto är att göra allt lite bättre så att vi tillsammans kan leverera den bästa produkten på det effektivaste viset. Det har jag arbetat med under min tid i vården där jag har försökt förbättra verksamheten. Till slut landade jag dock i att det är svårt att göra det inifrån. Det går att komma en bit inom sin egen enhet men sedan tar det stopp. Jag insåg då att antingen måste jag komma uppifrån eller utifrån för att kunna skapa den förändring och förbättring som krävs.

Det är här som CAG Consoden kom in i bilden. Min bror, Love Östlund, arbetar på CAG Consoden och tipsade mig om företaget. För mig är det en perfekt matchning för på Consoden arbetar vi både med sjukvård och försvar så här kan jag använda mina bägge yrkeserfarenheter.

Jag vill få möjlighet att göra mer nytta för både patienter och personal inom vården, få möjlighet att modernisera och effektivisera. Jag vill ge vårdpersonal bättre verktyg så att de kan få en bättre arbetsmiljö. Sedan är jag inte främmande för att även arbeta för Försvarsmakten, igen.

“Jag vill göra mer nytta för både patienter och personal inom vården, få möjlighet att modernisera och effektivisera. Jag vill ge vårdpersonal bättre verktyg så att de kan få en bättre arbetsmiljö”
Daniel Marmgård, Läkare och Projektledare CAG Consoden

Du har en spännande yrkesbakgrund, berätta mer om det och hur det kan bidra till CAG Consodens erbjudande?

Jag började i försvaret och trivdes jättebra! Jag hade tänkt att plugga vidare men då jag trivdes bra tog jag chansen att vidareutbilda mig till officer. Här fick jag lära mig nya spännande saker, fick bra arbetsuppgifter inom tekniska system och mycket vidareutbildning. Jag arbetade huvudsakligen med utbildning av värnpliktiga. Sedan drog försvaret tyvärr ned och jag gick från att ha arbetat med telekom, ledningssystem och pansarsystem i högt tempo, till att få mindre att göra. När neddragningarna pågick så åkte jag till Afghanistan för en försvarsinsats och när jag väl var hemma igen så var det dags att göra något nytt. Jag tog med mig all lärdom kring ledarskap, pedagogik och att driva saker samt människor framåt oavsett vad som händer. Det är Försvarsmakten oerhört kompetenta inom. Jag valde att läsa till läkare. Jag insåg snabbt att vårdapparaten är, om möjligt, än mer avancerad. Du är en oerhört liten kugge i ett oerhört stort system. Jag lärde mig att inte underskatta varje medarbetares roll i detta kugghjul och att aldrig underskatta exempelvis en undersköterskas roll.

Kontentan är att jag, under min yrkeskarriär, har strävat efter att förstå vad det högre målet är och att förstå min egen roll i det hela. Det har jag lärt mig inom försvaret och detsamma inom vården. Jag är exempelvis en liten del av en patients resa, både vid korta och tillfälliga insatser, eller under hela livet.

Så kort och gott så handlar det om att ha systemförståelse! Ju snabbare vi förstår systemet vi verkar i, desto snabbare stakar vi ut vägen till målet. Det ser jag fram emot att få bidra med hos Consoden.

Vad ser du fram emot att göra?

Jag ser fram emot att få komma ut som konsult för första gången. Det är oprövad mark för mig och jag är redo för utmaningen. Jag vill få utveckla mig själv framåt och hoppas att jag i min nya roll ska få utveckla och bidra till en bättre vård för både personal och patienter.

Bolag: CAG Consoden

Grundat: 1997, del av CAG sedan 2020

Branscher: Försvar och Hälsa & Vård

Specialistområden: Systems engineering, informatik och systemutveckling

Passion för utveckling: CAG ger mig det lilla företagets delaktighet, och det stora företagets utvecklingsmöjligheter.

Adress: Kungsängsgatan 29, 753 22 Uppsala
Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm
Banérgatan 55, 115 53 Stockholm

Kontakta oss om du vill veta mer

Annika Rogneby

Sälj- och Marknadschef

CAG Group