Vi hälsar Keya Eriksson välkommen till CAG

Livet på CAG, 2023-12-07

Vad fick dig att välja CAG Syntell?

Jag har arbetat inom försvarssektorn hela mitt yrkesverksamma liv och känner till CAG Syntell sedan många år. Jag vet att de är riktigt vassa inom områden som Systems Engineering och ILS (Integrated Logistic Support) och de är områden som jag också arbetar med.

Jag lockades av att arbeta på ett företag med en social kontext, där vi som kollegor umgås. Jag visste att CAG Syntells medarbetare är utåtriktade och sociala konsulter med blandad åldersgrupp och det lockade mig.

Rekryteringsprocessen var oerhört smidig och väldigt informell i sin karaktär och det tror jag har att göra med att vi bägge har varit i branschen länge. Jag uppskattade det väldigt mycket. Vi hade en rak dialog om vad jag vill göra i min karriär.

Vilken är din specialistkompetens?

I över 20 år har jag arbetat inom försvarssektorn och närmare bestämt med ILS. Det är något som jag verkligen brinner för och älskar att göra. Rent praktiskt handlar det om att arbeta i stora komplexa utvecklingsprojekt där man ska ta fram exempelvis ett stridsflyg eller en bandvagn. Det är projekt som är tekniskt komplexa och som kostar mycket pengar. Då gäller det att ha kontroll över processen dvs vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska göra vad. Dessutom behöver vi veta vilken nytta vi får för varje krona som läggs på systemet. För vi vill inte riskera att få något som inte går att använda när det väl levereras. Det gäller att planera för hela dess livscykel.

Det är många som ska samarbeta för att vi ska kunna leverera en slutprodukt. Stora delar i organisationen är inblandade och samarbetet mellan kund och leverantör måste vara väldigt tätt.

Jag trivs bäst när jag får arbeta med ledarskapet på en helhetsnivå inom ILS. Jag kan självklart alla delområden men helheten värnar jag om. För då får jag ta ansvar för det komplexa. Komplexitet, stora kostnader och nyttan är helt enkelt ledord för ILS.

“Lärande för mig handlar om att arbeta i nya situationer, nya organisationer, med nya människor och system”
Keya Eriksson, senior ILS konsult.

Vad ser du fram emot att få lära dig mer om?

Lärande för mig handlar om att arbeta i nya situationer, nya organisationer, med nya människor och system. Där finner jag ny kunskap. Just nu står vi inför en ny omvärldsbild där vi behöver tillämpa ILS på ett helt nytt sätt. Nu måste vi verkligen vara effektiva och minimera risker redan från början. Världen är för otrygg för att vi ska tro att allt ordnar sig. Vi måste se till att vi kan klara oss själva sett ur ett försvarsperspektiv. Vad ska vi göra för att klara oss själva? Det behöver analyseras på andra sätt än när jag började arbeta för 20 år sedan. Det ser jag fram emot att bemöta och lära mig mer om.

Vad gör du när du inte jobbar på CAG?

Just nu går jag en privat konstutbildning och lär mig om klassiskt estetiskt måleri och teckning. Jag får lära mig att teckna och måla som de gamla mästarna. Jag målar realistiskt men med en konstnärlig touch helt enkelt!

Sedan är jag intresserad av odling och växter och har ett eget växthus.

Österländsk lära är jag också väldigt intresserad av. Yoga, meditation, klang och gong engagerar mig. Det är en bra balans mellan det hårda och fyrkantiga jag gör på jobbet och det mer mjuka och lugna i exempelvis meditation.

Bolag: CAG Syntell

Grundat: 1994, del av CAG sedan 2022

Branscher: Försvar, offentlig sektor, industri och medtech.

Specialistområden: Systems Engineering, kravhantering, konfigurationsledning, integrerat logistikstöd, verksamhets­utveckling och utbildning.

Lasting impact: Vi bidrar till ett samhälle där tillgångar används på bästa möjliga sätt för att skapa en hållbar och säker framtid.

Adress: Sverigekontoret: Sandhamnsgatan 63C, 115 28 Stockholm & Norgekontoret: Arbins gate 2, Oslo.

Kontakta oss om du vill veta mer

Mattias Larsson

Affärsområdeschef Defence

CAG Syntell

+46 (0)70 625 91 11