Vi hälsar Max Güclü välkommen till CAG

Livet på CAG, 2022-03-25

Varför valde du att börja hos CAG Consoden?

Jag genomförde min masterutbildning Utveckling av system för försvar och säkerhet vid Försvarshögskolan, första året som utbildningen gavs. Jag hade många frågor kring vad jag kunde göra efter mina studier och hur det skulle passa in inom industrin och näringslivet. Jag anordnade därför under utbildningens gång arbetsmarknadsdagar där näringslivet, däribland CAG Consoden och affärsansvarig Andreas Nilsson deltog. Jag ville att vi studenter skulle få information om hur försvarssektorn såg på vår kompetens, vad vi hade för möjligheter och framtidsutsikter. Strax efter det tog jag examen och började arbeta åt FMV. Efter ett tag kände jag att jag kom längre ifrån systemutvecklingen, det som jag i själva verket ville arbeta med.

Jag vill fördjupa mina kunskaper inom systemutveckling och utveckla en spetskompetens inom disciplinen. Därmed kontaktade jag CAG Consodens konsultchef Per Liljeström som jag hade haft kontakt med innan. Vår dialog var väldigt givande och nu är jag här 😊.

 

Vad ser du fram emot att få göra?

Jag är väldigt spänd på att få börja mitt uppdrag, speciellt i och med det politiska läget som råder just nu. Mitt uppdrag är mer aktuellt än någonsin och jag kan få vara med och bidra. Jag vill få grotta ned mig, ta reda på vad som förväntas, vad jag kan bidra med och hur jag kan ge samhällsnytta.

Även om jag inte gillar att vara ny på jobbet så har jag fått ett sådant välkomnande! Jag vill dock få se en vanlig vecka i verksamheten så att jag kan få börja bidra till helheten och till konceptutvecklingen – helt enkelt få bli en tillgång.
 

Vilken är din specialistkompetens?

Jag är duktig på konceptutveckling och att driva koncept-jämförelser och analyser mot etablerade problemformuleringar, kundbehov och krav. Jag vill säkerställa att koncepten och systemen fyller behoven som har uppstått och även samspelar med dess gränsytor.

Jag har med mig utveckling av komplexa system med många intressenter och gränsytor där även olika discipliner kan vara involverade – med andra ord just Systems Engineering som var i fokus under min utbildning.

Sedan vill jag gärna, i mina uppdrag, få djupare förståelse och ett bredare perspektiv. Är anskaffningen, eller systemutvecklingen triggad av ett uppenbart behov på grund av operationella brister, eller har teknologiska språng gett förutsättningar till en förbättrad verksamhet?

 

Vad betyder CAG-mottot ”Passion för utveckling” för dig?

För mig handlar det om flera saker – utveckling av system och mig som individ samt min omgivning.  Det ska finnas ett driv att alltid lämna saker lite bättre, vare sig det handlar om mig själv, min kompetens, min omvärld, system jag rör vid eller min kunds behov. Vi ska tillsammans göra allt lite bättre och fortsätta att förfina.

Bolag: CAG Consoden

Grundat: 1997, del av CAG sedan 2020

Branscher: Försvar och Hälsa & Vård

Specialistområden: Systems engineering, informatik och systemutveckling

Passion för utveckling: CAG ger mig det lilla företagets delaktighet, och det stora företagets utvecklingsmöjligheter.

Adress: Kungsängsgatan 29, 753 22 Uppsala
Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm
Banérgatan 55, 115 53 Stockholm

Kontakta oss om du vill veta mer

Annika Rogneby

Sälj- och Marknadschef

CAG Group

Per Liljeström

Konsultchef

CAG Consoden

+46 (0)70 301 99 59