Vi hälsar Mikael Aybar välkommen till CAG

Livet på CAG, 2022-05-18

Varför valde du att börja hos CAG Arete?

I höstas ville jag återigen arbeta med BI (Business Intelligence) och Analytics efter att jag arbetat ett antal år med fokus på GIS och IT-arkitektur.

På min önskelista hade jag bolag med fokus på BI och som skulle vara familjära, trevliga och som också har fokus på samhällsnytta. Eftersom jag tidigare har arbetat med flera BI-konsulter från CAG Arete och läst om både de självständiga bolagen och samhällsnyttan som vi åstadkommer så var det naturligt att kontakta Anders Bölenius för att få en ingång till CAG.

Jag hade ett initialt möte med konsultchef Ludvig Ahlström- Lundin och VD Mats Ågren. Där fick jag bekräftat att CAG är det lilla fokuserade bolaget som samtidigt har den större koncernen i ryggen och som kan dra nytta av att vara i ett större sammanhang. Jag kände snabbt att det var rätt för mig!

Vad ser du fram emot att göra?

Det är att tillsammans med mina kollegor och kunder få utveckla BI & Analytics för att kunderna ska kunna arbeta mer datadrivet och fatta faktabaserade beslut för sin verksamhet.

Jag ser fram emot att arbeta med BI & Analytics och samtidigt få bidra till affärs- och samhällsnytta. Jag tänker mig att det kan vi åstadkomma hos både myndigheter och hos privata aktörer. Att tillsammans med ett team exempelvis få utveckla rapporter och analyser som kunden sedan kan fatta rätt beslut utifrån, det känns viktigt.

“Jag ser fram emot att arbeta med BI & Analytics och samtidigt få bidra till affärs- och samhällsnytta”
Mikael Aybar, BI-konsult CAG Arete

Vilken är din specialistkompetens?

Det är att analysera verksamhetens behov och förstå hur komplexa IT-miljöer fungerar och omsätta behoven i en väl avvägd lösningsarkitektur som beaktar olika perspektiv, det är en bra start. I BI-uppdrag är det stora arbetet att arbeta med information, datamodellering och utveckla ETL-rutiner (extract, transform, load). Detta är en förutsättning för att vi sedan kan utveckla rapporter och analyser som uppfyller verksamhetens behov.

Sedan är det också så att en stor del av informationen som hanteras har en geografisk koppling och den är extra intressant att analysera och visualisera för att kunna få nya insikter. GIS-data och GIS-analyser är något jag har arbetat mycket med på min senaste anställning på Metria.

Som person är jag lösningsorienterad och analytisk och jag gillar att samarbeta tillsammans med teamet, kunden och andra intressenter.

Vad betyder CAG-mottot ”Passion för utveckling” för dig?

Jag tänker att man är ett team som samarbetar på ett agilt sätt med att lösa kundens uttalade och outtalade behov. Insikter kan ju växa fram under arbetets gång och teknikutvecklingen kan ge oanade möjligheter. Det är kanske där som det med passion kommer in!

Bolag: CAG Arete

Grundat: 1987, del av CAG sedan 2005.

Branscher: Bank, försäkring, handel samt offentlig verksamhet

Specialistområden: Systemutveckling Microsoft, BI/EPM-lösningar, Modern Workplace-plattformar och agilt ledarskap

Passion för utveckling: Det som driver oss alla på CAG Arete, är att ständigt utvecklas. Vårt mål är att alltid ligga i framkant av teknikutvecklingen för att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt.

Adress: Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Kontakta oss om du vill veta mer

Annika Rogneby

Sälj- och Marknadschef

CAG Group

Helena Grimfors

Konsultchef

CAG Arete

+46 (0)73 415 93 50