Vi hälsar Mollie Hasselberg välkommen till CAG

Livet på CAG, 2023-02-16

Berätta vad du arbetar med på CAG Syntell!

Just nu arbetar jag hos en kund som tillverkar aktiva kylcontainrar för flygfrakt. I uppdraget ingår jag i ett projekt som syftar till att utveckla och effektivisera hur vår kund arbetar med riskhantering. Arbetet innebär att se över nuvarande metodik och skapa en process för att uppfylla både interna och externa krav. Vi arbetar även med att implementera processen i det dagliga arbetet och utbildar personalen inom området.

Hur skulle du beskriva CAG Syntell som arbetsplats?

Jag upplever CAG Syntell som en inspirerande arbetsplats där känslan av gemenskap och framåtanda sitter i väggarna. Det är en inkluderande kultur där vi hjälps åt och lyfter varandra. Det finns alltid någon som kan stötta och agera bollplank oavsett vilken frågeställning du än har och det finns också möjlighet för dig att dela med dig av din expertis och kunskap till dina kollegor.   

“Jag upplever CAG Syntell som en inspirerande arbetsplats där känslan av gemenskap och framåtanda sitter i väggarna. Det är en inkluderande kultur där vi hjälps åt och lyfter varandra”
Mollie Hasselberg, Konsult på CAG Syntell

På vilket sätt har du utvecklats sedan du började hos oss?

Jag har fått möjlighet att bredda mitt perspektiv och få en vidare kännedom om nya branscher och områden. En styrka med CAG Syntell som underlättar min utveckling är att man arbetar som experter inom ett stort antal branscher med möjligheter till synergier. Jag har även fått möjlighet att vidareutvecklas inom för mig kända områden, men med nya tillämpningar.

Varför bör man söka till CAG Syntell?

Det finns många anledningar att söka sig till CAG Syntell och beroende på vem du är och vad du söker skulle jag kunna lista många! Men generellt skulle jag säga att du ska söka dig till oss om du vill jobba med engagerade och kunniga kollegor i en miljö där du får möjlighet att utvecklas och arbeta inom spännande områden med komplexa frågor och uppgifter.

Bolag: CAG Syntell

Grundat: 1994, del av CAG sedan 2022.

Branscher: Försvar, offentlig sektor, industri och medtech.

Specialistområden: Systems Engineering, kravhantering, konfigurationsledning, integrerat logistikstöd, verksamhets­utveckling och utbildning.

Passion för utveckling: Vi bidrar till ett samhälle där tillgångar används på bästa möjliga sätt för att skapa en hållbar och säker framtid.

Adress: Sverigekontoret: Sandhamnsgatan 63C, 115 28 Stockholm & Norgekontoret: Arbins gate 2, Oslo.

Kontakta oss om du vill veta mer