Vi hälsar Oskar Hedström välkommen till CAG

Livet på CAG, 2024-02-23

Vad fick dig att välja CAG Syntell?

Det var mitt examensjobb som ledde mig hit. Min professor blev kontaktad av CAG Syntell och deras beskrivning av exjobbet lockade mig väldigt mycket. När jag väl började arbeta blev jag snabbt bekväm med arbetsplatsen, kollegorna och det CAG Syntell arbetar med. Jag fann min plats snabbt och det är en väldigt trevlig arbetsplats.

Berätta mer om vad du ska arbeta med?

Min roll är systemingenjör och modellör och just nu arbetar jag i två uppdrag inom försvarsområdet. Min huvuduppgift är att modellera krav med hjälp av modellbaserad systemteknik (Model-based systems engineering – MBSE). Syftet är detsamma i båda projekten: att modellera fram de krav som finns och att modellen ska beskriva vilket materiel som ska anförskaffas, dvs vad kunden i slutändan vill ha för produkt. Däremot skiljer sig materiel och arbetsmetod åt mellan de olika projekten. När det finns en osäkerhet kring vilken slutprodukt som passar bäst är MBSE en suverän metod att använda för modellerna blir mycket tydligare än rena kravdokument.

“CAG Syntells beskrivning av exjobbet lockade mig väldigt mycket”
Oskar Hedström, Systemingenjör och modellör

Vad ser du fram emot att få lära dig mer om?

Jag vill bli bättre på det jag gör inom MBSE, jag har ju bara skrapat på ytan och det finns mycket mer att lära sig. På Syntell är vi strukturerade i olika kompetensområden och jag är intresserad av att få mer förståelse för de olika områdena som samarbetar med det jag gör. Jag vill få större inblick i andras kompetenser för att förstå helheten bättre. Det tror jag i slutändan bidrar till en större förståelse för vad kunden efterfrågar.

Vad gör du när du inte jobbar på CAG?

Jag är med i ett spex och det tar upp stor del av min fritid. Vi repeterar tre gånger i veckan och det blir mycket tid på scen. I lite mer än ett år har jag deltagit och det blir min andra föreställning som vi repar för just nu. Jag får både skådespela, dansa och sjunga.

Sen gillar jag att klättra! Det är en fysisk aktivitet men jag behöver inte tävla vilket gör att jag aldrig behöver gå därifrån besviken utan det är alltid roligt och jag får min träning.

Bolag: CAG Syntell

Grundat: 1994, del av CAG sedan 2022

Branscher: Försvar, offentlig sektor, industri och medtech.

Specialistområden: Systems Engineering, kravhantering, konfigurationsledning, integrerat logistikstöd, verksamhets­utveckling och utbildning.

Lasting impact: Vi bidrar till ett samhälle där tillgångar används på bästa möjliga sätt för att skapa en hållbar och säker framtid.

Adress: Sverigekontoret: Sandhamnsgatan 63C, 115 28 Stockholm & Norgekontoret: Arbins gate 2, Oslo.

Kontakta oss om du vill veta mer

Martin Normark

Affärsområdeschef Industry

CAG Syntell

+46 (0)70 203 08 71