Vi hälsar Sara Hederos välkommen till CAG

Livet på CAG, 2024-05-28

Vad fick dig att välja CAG Syntell?

CAG Syntell har en otroligt spännande tjänsteportfölj och alla medarbetare besitter en djup kompetens vilket ger ett stabilt och kunskapstungt företag. Här har vi livscykelperspektivet som behövs i dagens samhälle för att kunna lösa de utmaningar vi står inför och för att kunna skapa en säker och hållbar framtid. Jag har tidigare arbetat på större konsultbolag och för mig är CAG Syntell lagom stort, det är mycket som är på plats men det finns även utrymme för entreprenörskap och det uppskattar jag.

Vi arbetar inom olika affärsområden som exempelvis den publika sektorn, försvaret och industrin. Våra konsulter kan vandra mellan de olika sektorerna och välja vad som passar dem för stunden. Deras kompetens är ju gångbar i olika branscher och jag tror att den möjligheten utvecklar både konsulterna och kunderna. Det är en av tjusningarna för då blir vi ett lärande bolag och jag är både glad och tacksam över att få arbeta i den miljön.

Berätta mer om vad du ska arbeta med?

Jag är affärsområdeschef och ansvarar för den publika sektorn så det är självklart många myndigheter och deras verksamheter att applicera vår tjänsteportfölj på. Jag ser samhällsbyggnadssektorn och samhällsutveckling som oerhört spännande och våra tjänster behövs verkligen här. Det gäller att förstå livscykelsmetodiken och hur ett system ska leva över en längre tidsperiod, hur vi kan bygga stabilitet över tid och bidra till samhällsnytta. Det ska bli oerhört givande att få vara med och bidra till det.

Jag ser även fram emot att få vara med och utveckla vårt företag, stötta våra kunder och konsulter och applicera våra tjänster på kunderna. Min bakgrund är att jag har arbetat både som konsult, beställare och tidigt i karriären inom infrastrukturentreprenad, vilket gör att jag förstår de utmaningar som kunderna har och hoppas kunna hjälpa dem vidare i deras viktiga arbete.

“Vi behöver lyfta blicken och börja fokusera på och prata om civilförsvar, samhällsbyggnad och samhällsnytta i stort. Vi behöver stärka vår kompetens inom detta viktiga område och rekrytera fler kompetenta medarbetare. Helheten måste fungera för samhället och vårt lands skull”
Sara Hederos, affärsområdeschef Public

Vad ser du fram emot att lära dig mer om?

Jag arbetar i ett otroligt högkompetent bolag med många specialister och jag vill få vara i konstant lärande. Jag är ingenjör i grunden och ”grottar” gärna ner mig. Nu vill jag lära mig CAG Syntells tjänsteerbjudande och konsulternas kompetenser så att vi kan arbeta i team, lära av varandra och tillföra värde till kunden. Jag är i uppstartsläge just nu och sätter mig in i det mesta. Längre fram vill jag gärna arbeta tillsammans med de våra andra dotterbolag för att sätta samman helhetserbjudande till våra kunder.

Vilka fördelar ser du med CAG Syntell och vilka blir dina utmaningar?

En stor fördel är vårt familjära sätt! Sedan är en stor fördel att vi har ett mycket bra samarbete mellan de olika affärsinriktningarna vilket ger en stor möjlighet för våra konsulter att dela sina erfarenheter och utvecklas genom att träffa olika kunder.

En utmaning är att vi behöver lyfta blicken och börja fokusera på och prata om civilförsvar, samhällsutveckling och samhällsnytta i stort. Vi behöver stärka vår kompetens inom detta viktiga område och rekrytera fler kompetenta medarbetare. Helheten måste fungera för samhället och vårt lands skull.

Vad gör du när du inte arbetar på CAG?

Jag är förälder till tre döttrar från 10 år till 17 år, så min fritid ägnar jag mycket åt dem och deras aktiviteter. Just nu är det fotboll, basket och dykning som gäller. Att få göra saker tillsammans med familjen uppskattar jag, både längre och kortare resor och äventyr, upptäcka nya platser, åka skidor eller bara hänga i stugan i skogarna i Hälsingland.

Kontakta oss om du vill veta mer

Bolag: CAG Syntell

Grundat: 1994, del av CAG sedan 2022

Branscher: Försvar, offentlig sektor, industri och medtech.

Specialistområden: Systems Engineering, kravhantering, konfigurationsledning, integrerat logistikstöd, verksamhets­utveckling och utbildning.

Lasting impact: Vi bidrar till ett samhälle där tillgångar används på bästa möjliga sätt för att skapa en hållbar och säker framtid.

Adress: Sverigekontoret: Sandhamnsgatan 63C, 115 28 Stockholm & Norgekontoret: Arbins gate 2, Oslo.