Webinar 1 – Den svagaste länken; Live Hack

Nyhet, 2020-09-18

Idag har de flesta företag och myndigheter förstått hur viktig informationssäkerhet och speciellt IT-säkerhet är i den dagliga verksamheten. 

Mycket resurser läggs på tekniska implementationer för att skydda företagen och myndigheterna. Ju bättre och säkrare verktyg och tekniska implementationer blir, ju mer fokus kommer eventuella angripare att lägga på det som anses som den svagaste länken, d.v.s. oss människor och slutanvändare.

Mattias Björlin från IT- och informationssäkerhetsföretaget CAG Engvall Security diskuterar några vanliga attackvektorer som återkommer vid intrång samt genomför en live-demonstration på en vanlig IT-attack som fokuserar på slutanvändaren.

Genom att angripa slutanvändaren och dess resurser har angriparen större möjlighet att komma in i ett företags eller en myndighets nätverk

Kontakta oss om du vill veta mer

Annika Rogneby

Sälj- och Marknadschef

CAG Group