Webinar 1 – Den svagaste länken; Live Hack

Idag har de flesta företag och myndigheter förstått hur viktig informationssäkerhet och speciellt IT-säkerhet är i den dagliga verksamheten. Mycket resurser läggs på tekniska implementationer för att skydda företagen och myndigheterna. Ju bättre och säkrare verktyg och tekniska implementationer blir, ju mer fokus kommer eventuella angripare att lägga på det som anses som den svagaste länken, d.v.s. oss människor och slutanvändare.

Mattias Björlin från IT- och informationssäkerhetsföretaget C.A.G Engvall Security diskuterar några vanliga attackvektorer som återkommer vid intrång samt genomför en live-demonstration på en vanlig IT-attack som fokuserar på slutanvändaren.

Genom att angripa slutanvändaren och dess resurser har angriparen större möjlighet att komma in i ett företags eller en myndighets nätverk

Webinar 1 – Den svagaste länken; Live Hack

Webinar 1 – Den svagaste länken; Live Hack 486 320 C.A.G

Kontaktperson

Annika Rogneby

+46 70 687 33 08

annika.rogneby@cag.se

X
X