Ägarförändring i C.A.G – Creades näst största ägare

Pressmeddelande, 2019-04-15

Ett fåtal större aktieägare i CAG Group AB (publ) (”C.A.G” eller ”Bolaget”) har sålt sammanlagt 496 000 aktier i C.A.G. Köpare av aktierna är Creades, ett börsnoterat investmentbolag. Efter transaktionen innehar Creades 496 000 aktier i C.A.G, motsvarande 7,6 procent av aktierna. Creades blir således näst största ägare i Bolaget. Förvärvet av 496 000 aktier i C.A.G har skett via kapitalförsäkring.

”Vi är väldigt glada att få välkomna Creades som ny storägare i C.A.G. Det är av stort värde att Bolaget får en långsiktig och värdeorienterad ägare med erfarenhet av att aktivt utveckla bolag.”

– Åsa Landen Ericsson, VD CAG Group AB (publ)

I samband med att C.A.G noterades på Nasdaq First North Premier den 12 december 2018 ingick ett antal större ägare avtal om tolv månaders lock-up med Erik Penser Bank. I och med att köparen i den aktuella transaktionen bedöms vara långsiktig och stärker ägarbilden i C.A.G har Erik Penser Bank beviljat ett undantag från lock-up avseende de sålda aktierna.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson

VD CAG Group AB (publ)

Telefon: +46 70 208 64 90

E-mail: asa.landen@cag.se

Kontaktuppgifter till Erik Penser Bank, Certified Adviser

Tel: 08-463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april, kl. 18:40.

Om C.A.G.

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group