Årsredovisning 2018

Pressmeddelande, 2019-04-18

CAG Groups (publ) årsredovisning för 2018 har idag publicerats på bolagets webbplats, www.cag.se, där den finns tillgänglig för nedladdning. Aktieägare som önskar en printad version kan kontakta bolaget per e-post på info@cag.se.


För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson

VD CAG Group AB

Asa.landencag.se

070-208 64 90


Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviser@penser.se


Om CAG.

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar CAG för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos CAG finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. CAG har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group