C.A.G expanderar inom e-handel och förvärvar Ateles

Pressmeddelande, 2020-12-10

CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Ateles Consulting AB. Ateles är specialister inom e-handelslösningar och relaterade tjänster inom områdena e-Commerce, Growth och Creative och har kontor i Stockholm, Linköping och Oslo med sammanlagt cirka 50 medarbetare. Omsättningen 2019 uppgick till ca 77 mkr och på kundlistan finns välrenommerade varumärken som Boots, Kinto (Toyota), Maxbo och Holistic.

Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 46,7 mkr på kassa- och skuldfri basis och erläggs kontant. Köpeskillingen motsvarar en EV/EBIT-multipel om 6,2 baserat på prognostiserat resultat 2021. Tillträde sker per 14 januari 2021 och förvärvet konsolideras från 1 januari. Ersättning för Bolagets nettokassa erläggs efter tillträde i januari.

– Ateles är en ledande spelare på den växande marknaden för e-handelslösningar, säger Åsa Landén Ericsson, VD för CAG Group AB. Inte minst detta år har visat betydelsen för kommersiella verksamheter att utveckla digital handel. Ateles har ett komplett erbjudande inom e-Commerce och kontinuerlig optimering av Customer Experience vilket vi ser som en styrka. Ateles kompletterar vår nuvarande verksamhet väl både tekniskt och affärsmässigt och ger oss en plattform för att växa vidare ifrån, säger Åsa Landén Ericsson.

– Med C.A.G som kunnig ägare kommer Ateles erbjudande och leverans att förstärkas ytterligare. C.A.G har en offensiv plan för Ateles vilket ger oss möjlighet att med full kraft fokusera på att uppfylla vår vision om att bli Nordens bästa leverantör inom digital handel, säger Ateles VD Lars Strand.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB

Asa.landencag.se, 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviserpenser.se

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december kl. 20:50 (CET).

Om C.A.G.

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group