C.A.G förvärvar BI- och Analytics-konsulten Cadeia

Pressmeddelande, 2021-03-31

CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Cadeia AB. Cadeia är specialister inom Business Intelligence & Analytics och Corporate Performance Management, med spets inom Microsoft BI och CPM-plattformen Jedox. Bolaget har 17 medarbetare och omsättningen för räkenskapsåret 2019/2020 uppgick till 21,4 mkr med ett rörelseresultat om 3,5 mkr. Bolaget har stabila kunder bland vilka kan nämnas Kronans Apotek, Pernod Ricard, KIA och Compugroup Medical. Cadeia blir en del av C.A.G Arete och stärker C.A.G:s erbjudande inom Business Intelligence & Analytics samt adderar ny kompetens inom budget- och planeringslösningar (Corporate Performance Management).

Köpeskillingen kan maximalt uppgå till 22 mkr på kassa- och skuldfri basis. Vid tillträde utgår 18 mkr varav 13,5 mkr kontant och 4,5 mkr i C.A.G-aktier. Baserat på rörelseresultat för räkenskapsåret 2020/2021 kan ytterligare maximalt 2 mkr utgå i kontant betalning. Per april 2023 kan slutligen en villkorad tilläggsköpeskilling om 2 mkr utgå kontant. Maximal köpeskilling motsvarar en EV/EBIT-multipel om 7,1 baserat på prognostiserat resultat 2020/2021. Tillträde sker per 12 april 2021 och förvärvet konsolideras från 1 april. Ersättning för Bolagets nettokassa erläggs efter tillträde i april.

– Med den ökande betydelsen av dataanalys inom i stort sett alla verksamheter är Business Intelligence och Analytics en kritisk kompetens, säger Åsa Landén Ericsson, VD för CAG Group AB. Därför är vi väldigt glada att kunna välkomna Cadeia till C.A.G för att stärka vårt nuvarande erbjudande till kunder inom alla sektorer.

– Cadeia har långa kundrelationer och seniora medarbetare med tung affärs- och teknikkunskap, säger Mats Ågren, VD på C.A.G Arete. C.A.G Arete är specialiserat på Microsofts erbjudanden och vi har redan idag en affär inom Business Intelligence & Analytics där Cadeia passar mycket väl in. Vi ser fram emot att tillsammans med Cadeias kompetenta medarbetare bredda och stärka vårt erbjudande och flytta fram våra positioner inom detta viktiga framtidsområde.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Cadeias verksamhet inom ramen för C.A.G Arete, säger Ludvig Ahlström, VD för Cadeia. Tillsammans får vi ökad kraft att sälja, leverera, rekrytera och kompetensutveckla oss till gagn för våra kunder. Business Intelligence, Analytics, Machine Learning, AI, Master Data Management, Planning; vårt område är brett och utvecklingen går i en rasande fart. Tillsammans med C.A.G ska vi ta ännu en starkare position på vår spännande marknad.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB

Asa.landencag.se, 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviserpenser.se

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 08:30 (CET).

Om C.A.G.

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group