C.A.G förvärvar Consoden

Pressmeddelande, 2020-01-20

CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Consoden AB. Consoden är ett konsultföretag inriktat på avancerad verksamhets- och systemutveckling där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är särskilt högt ställda. Huvuddelen av kundbasen finns inom försvar och hälsa, vård och omsorg. Consoden har drygt 30 anställda, omsätter ca 62 mkr på årsbasis och har kontor i Uppsala och Stockholm. Genom det strategiska förvärvet av Consoden stärker C.A.G sin närvaro inom försvarssektorn och inom hälsa, vård och omsorg.

Köpeskillingen uppgår initialt till sammanlagt 24 mkr på kassa- och skuldfri basis. Vid tillträde utgår 19,2 mkr i kontant betalning samt 4,8 mkr i aktier i C.A.G baserat på den volymviktade aktiekursen för de 10 handelsdagar som föregått avtalets tecknande. Ytterligare maximalt 8,5 mkr i tilläggsköpeskilling kan utgå baserat på utfallet av resultatet under år 2020. Ersättning för Bolagets nettokassa erläggs efter genomförd revision och beräknas ske i februari 2020. Tillträde sker per 21 januari och förvärvet konsolideras från 1 januari.

 • Jag är mycket glad att kunna välkomna Consoden till C.A.G, säger Åsa Landén Ericsson, VD för CAG Group AB. Consoden är verksamt på marknaden sedan över tjugo år och har ett mycket gott renommé och erkänt duktiga konsulter. Verksamheten stärker vår nuvarande affär inom framför allt försvarssektorn på ett utmärkt sätt. Försvar är ett segment med god efterfrågan som vi gärna vill växa inom. Nu får vi också närvaro i Uppsala vilket ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder leverans utifrån kontor i både Stockholm, Uppsala och Enköping.
 • Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Consodens verksamhet tillsammans med våra nya kollegor, säger Mats Östlund, VD för Consoden. Tillsammans med C.A.G får vi marknadens vassaste erbjudande inom försvarssegmentet och får en tydlig position inom hälsa, vård och omsorg. Det här stärker hela bredden av vårt erbjudande till både kunder och medarbetare.
 • För ytterligare information, kontakta:

  Åsa Landén Ericsson, VD C.A.G Group AB

  Asa.landencag.se, 070-208 64 90

  Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

  Tel: 08-4638300

  Email: certifiedadviserpenser.se

  Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari kl. 16:30 (CET).

  Om C.A.G.

  C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group