C.A.G förvärvar Engvall Security och bildar nytt bolag inom cybersäkerhet

Pressmeddelande, 2019-06-14

CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Engvall Security AB. Bolaget är verksamt inom cybersäkerhet och omsatte ca 24 mkr under 2018. I samband med affären bildar C.A.G ett nytt bolag inom cybersäkerhet genom en sammanslagning av dotterbolaget C.A.G Security och Engvall Security. Det nya bolaget får namnet C.A.G Engvall Security och kommer på årsbasis initialt att omsätta ca 40 mkr med god lönsamhet. Bolaget får ett komplett tjänsteutbud inom IT- och informationssäkerhet såsom verksamhetsanalys, specifikation, arkitektur och test, implementering samt regelefterlevnad och revision. Kunderna återfinns inom både försvar och civil sektor. Förvärvet stärker C.A.Gs position inom cybersäkerhet och marknadssegmentet Försvar vilket ger C.A.G ett unikt erbjudande.

Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 23 mkr. Vid tillträde utgår 11,3 mkr i kontant betalning samt 4,8 mkr i aktier i C.A.G baserat på den volymviktade aktiekursen för de 10 handelsdagar som föregått avtalets tecknande. Resterande köpeskilling om 6,9 mkr utgår kontant efter två år. Tillträde sker per 1 augusti.

– Jag är mycket glad att kunna välkomna Engvall Security till C.A.G, säger Åsa Landén Ericsson, VD för CAG Group AB. Verksamheten kompletterar C.A.Gs nuvarande affär inom cybersäkerhet och försvarssektorn på ett utmärkt sätt och det är marknadssegment med stark efterfrågan. Med det sammanslagna bolaget stärker vi vår position och blir en ledande leverantör av cybersäkerhetslösningar till både civila och militära kunder.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten i vår nya konstellation, säger Lennart Engvall, VD på Engvall Security och tillträdande VD på C.A.G Engvall Security. C.A.G har redan idag ett starkt erbjudande inom IT- och informationssäkerhet. Tillsammans får vi en ännu bredare plattform som kommer våra medarbetare och kunder tillgodo. Jag ser också värdefulla synergier med C.A.Gs bolag inom systemutveckling, Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg och Försvar.

– Den framgångsrika satsning inom cybersäkerhet som vi startade i början av 2018 har visat att marknadens behov av expertkompetens inom området stadigt växer. Nu tar vi ett stort offensivt kliv framåt. Redan idag har vi en ledande kund- och kompetensbas och den blir ännu mer kraftfull i det nya bolaget, säger Fredrik Börjesson, VD på C.A.G Security.


För ytterligare information, kontakta: Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Åsa Landén Ericsson Tel: 08-4638300

VD CAG Group AB Email: certifiedadviser@penser.se

Asa.landencag.se

070-208 64 90


Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni kl. 08.00 (CET).


Om C.A.G.

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group