C.A.G förvärvar IT-driftsbolaget LC24 ITASSISTANS

Pressmeddelande, 2021-06-10

CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av LC24 ITASSISTANS AB (”LC24”). Bolaget är specialiserat på IT-drift och support till främst fond- och kapitalförvaltande kunder inom finanssektorn samt advokatbyråer. Bland kunderna finns bland andra advokatfirmorna Törngren Magnell & Partners, Ramberg och Synch samt fondförvaltarna Lancelot Asset Management, RAM One och Rehnman & Partners. 2020 omsatte bolaget 20,5 MSEK med ett rörelseresultat om 1,0 MSEK.

I och med förvärvet integreras LC24 i C.A.Gs dotterbolag C.A.G Datastöd. Verksamheterna har både överlappande och kompletterande kunderbjudanden med en kundbas inom samma segment såsom Bank & Finans, investmentbolag och advokatbyråer vilket stärker den gemensamma positionen på marknaden på ett mycket bra sätt. I samband med förvärvet sker pensionsavgångar i LC24 och åtta medarbetare övergår till C.A.G Datastöd vid förvärvstillfället. LC24 VD Linus Westling blir en del av det gemensamma bolagets ledning med bibehållet fokus på kundnära arbete.

Förvärvet väntas tillföra C.A.G en omsättning om ca 24 mkr på rullande 12-månadersbasis. Köpeskillingen uppgår till 11 mkr på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen motsvarar en EV/EBIT-multipel om 5,0 baserat på prognostiserat resultat 2021. Tillträde sker per 1 juli 2021 och förvärvet konsolideras från 1 juli.

– LC24 och C.A.G Datastöds verksamheter passar mycket väl ihop, säger Åsa Landén Ericsson, VD för CAG Group AB. Förvärvet stärker C.A.Gs andel återkommande intäkter och ger oss möjlighet att bättre möta den ökande efterfrågan på säker, specialiserad IT-drift. C.A.G kan också tillföra LC24:s högkvalitativa kundbas fler värdeadderande tjänster, bl a inom säkerhetsområdet.

– LC24 har långa kundrelationer och engagerade, kunniga medarbetare som vi varmt välkomnar till C.A.G Datastöd, säger Johan Sunmo, VD på C.A.G Datastöd. Kraven på kompetenta drifts-, säkerhets- och rådgivande tjänster via säker digital infrastruktur ökar stadigt. Vi tror att tjänster som Security Operations Center och Private Cloud, som vi erbjuder, även kommer att uppskattas av LC24:s kunder, liksom att vår drift är certifierad enligt ISO27001.

– Vi ser fram emot att få nya kollegor inom ramen för C.A.G Datastöd, säger Linus Westling, VD för LC24. Tillsammans får vi ökad kraft att erbjuda våra kunder en bredare kompetens, ett bredare tjänsteutbud och möjlighet att fortsätta vårt kundnära arbete. Utvecklingen på marknaden går fort och med gemensamma krafter kan vi ta större steg och stärka vår position med ännu djupare fokus på tjänster till våra traditionella kundsegment inom främst advokatbyråer och fond- och finansbolag.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB

Asa.landencag.se, 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviserpenser.se

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021 kl. 08:30 (CET).

Om C.A.G.

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group