C.A.G har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier

Pressmeddelande, 2018-12-07

C.A.G har nyligen genomfört en nyemission inför listning på Nasdaq First North Premier. Nyemissionen tillförde Bolaget 70,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader och C.A.G har efter nyemissionen över 700 aktieägare. Nasdaqs granskning av C.A.G är nu slutförd och Bolagets ansökan om upptagande av aktier till handel på Nasdaq First North Premier är godkänd. Första dag för handel i Bolagets aktier är onsdag den 12 december 2018.

Aktierna kommer att handlas under kortnamnet CAG och ISIN-kod SE0011923341. Teckningskursen i emissionen var 66 SEK per aktie.

Bolagsbeskrivning

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av spridningsemission och ansökan om notering. Prospektet finns tillgängligt på C.A.Gs hemsida, www.cag.se

Rådgivare

Erik Penser Bank AB kommer vara Bolagets Certified Adviser och har varit finansiell rådgivare till C.A.G i samband med listningen och nyemissionen. Bird & Bird har varit Bolagets juridiska rådgivare i samband med listningen och nyemissionen.

För mer information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD, CAG Group AB (publ)

Telefon: +46 70 208 64 90

E-mail: asa.landen@cag.se

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group