CAG Ateles levererar e-handels- och PIM-lösning till norska Sykehusapotekene

Pressmeddelande, 2023-09-27

CAG Ateles har fått förtroendet att leverera en uppgraderad och modern e-handelslösning för ”click and collect” till norska Sykehusapotekene. För att få bästa möjliga underlag för att presentera produkter med tillhörande information ingår även en lösning för PIM (Product Information Management).

Lösningen innehåller både e-handelsfunktionalitet och en PIM-lösning för försäljning av apoteksprodukter. Lösningen kommer att tjäna patienter, anhöriga, vårdpersonal och apotekskunder samt hantera apoteksanställdas rutiner. Lösningen hanterar initialt ”click and collect”-beställningar, med målet att utveckla den till en fullfjädrad online-apotekslösning för integration med recepttjänster. Plattformarna som används är Adobe Magento för e-handel och Pimcore för PIM.

Sykehusapotekene är en ledande aktör inom hälso- och sjukvårdssektorn i Norge, specialiserad på apoteksverksamhet i anknytning till sjukhus. Företaget spelar en central roll genom att tillhandahålla farmaceutiska tjänster och läkemedel till sjukhus, vårdinrättningar och kliniker runtom i landet. Dess främsta mål är att säkerställa tillgången till högkvalitativa och säkra läkemedel för patienter samt att stödja hälso- och sjukvårdspersonal i deras arbete. Sykehusapoteket bedriver verksamhet inom flera områden, inklusive läkemedelsdistribution, rådgivning till vårdpersonal och patienter samt klinisk farmaci.

— Avtalet med Sykehusapotekene är ett prestigefyllt projekt där CAG Ateles apotekskompetens värderas högt. Sykehusapotekene har en komplex verksamhet med höga krav på integritet, kvalitet och säkerhet. Detta avtal befäster vår ledande position inom utveckling av e-handelslösningar och stärker vår närvaro inom de viktiga apoteks- och läkemedelssektorerna, säger Tobias Lindström, VD CAG Ateles AB.

— Jag är väldigt glad över att CAG kan bidra till en effektiv och kvalitetssäker verksamhet i ett så samhällsviktigt uppdrag som försörjning av läkemedel till både profession och konsumenter på de norska sjukhusen, säger Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB. I leveransen samarbetar vi med Capgemini, vilket också ger möjligheter till fler gemensamma affärer i Norden och internationellt framöver.

För ytterligare information, kontakta:

Tobias Lindström, VD CAG Ateles AB, 073-640 92 32,

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september kl. 09:00 (CET).

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om CAG.

We accelerate digital innovation for people. Leading technology. Lasting impact. CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi-och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group