CAG byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Pressmeddelande, 2023-11-30

CAG byter likviditetsgarantileverantör till Carnegie Investment Bank AB i samband med att bolagets tidigare likviditetsgarant Erik Pensers verksamhet inom området övergår till Carnegie Bank.

CAG har sagt upp uppdraget med Erik Penser och utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Arrangemanget är inom ramen för Nasdaq Stockholms regler om likviditetsgivare.

I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att fortlöpande ställa priser för CAG-aktien i enlighet med de från tid till annan gällande minimikraven för likviditetsleverantörer som fastställs av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Carnegies uppdrag påbörjas per idag, den 30 november 2023.

CAG meddelar idag även att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ). CAG har ingått avtal avseende tjänsten som Certified Adviser med Carnegie Investment Bank AB, som tillträder som CAG:s Certified Adviser per i dag, den 30 november 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landencag.se

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november kl. 08.30 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group