CAG certifieras enligt Great Place To Work

Pressmeddelande, 2020-06-05

CAG Group (publ) har erhållit certifiering som ”en mycket bra arbetsplats” enligt Great Place to Work®.

Great Place To Work Sverige har genomfört en grundlig utvärdering av medarbetarnas uppfattning om CAG som arbetsplats mätt i kategorierna Trovärdighet, Rättvisa, Stolthet, Kamratskap och Respekt i organisationen. Medarbetarundersökningen ligger till grund för certifieringen och för att godkännas krävs ett högt så kallat Trust Index, som CAG uppnått med stor marginal. En genomgång av arbetsplatskulturen, den miljö och förutsättningar organisationen skapar för sina medarbetare, har också gjorts. Certifieringen gäller i 12 månader. Att vara certifierad som ett Great Place to Work är ett synligt bevis för att CAG uppfattas som en bra arbetsplats av våra medarbetare.

– På CAG värnar vi ”det lilla i det stora” och att vara det bästa bolaget för konsulten. Det kommer våra kunder tillgodo genom engagerade och kunniga medarbetare som trivs hos oss under lång tid. Vi driver vår verksamhet i nio självständiga dotterbolag så våra medarbetare har en nära tillhörighet i ett mindre bolag, samtidigt som vi tillsammans kan erbjuda de fördelar som större organisationer har. Certifieringen enligt Great Place to Work är ett glädjande bevis på att CAG är en plats där vi trivs och utvecklas tillsammans, säger Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group.

– Vi är oerhört stolta över att bli certifierade som ett Great Place To Work. Vi är ett mycket omtänksamt bolag vilket grundar sig i våra värderingar. Att våra medarbetare trivs har vi förstått genom våra medarbetarundersökningar, samtal med medarbetare och känslan i organisationen, så det känns extra fint att få ett kvitto på det. Nu kommer vi fortsätta att långsiktigt bygga vårt CAG och fortsätta vara lyhörda för vad våra medarbetare tycker, vilket är oerhört viktigt för oss på CAG, säger Annika Rogneby, Sälj- & Marknadschef CAG Group

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB

Asa.landencag.se, 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviserpenser.se

Om CAG.

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar CAG för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos CAG finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. CAG har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group