CAG certifieras enligt miljöstandarden ISO 14001

Pressmeddelande, 2021-05-07

CAG Group AB (publ) och dotterbolaget CAG Contactor har nu certifierats enligt standarden ISO 14001 som handlar om miljöledning. Bägge bolagen är sedan tidigare certifierade enligt standarden ISO 9001 som rör kvalitetsledning. Certifieringen omfattar rutiner och processer inom miljöområdet. För CAG är certifieringen ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet för ett hållbart samhälle och en långsiktig, ansvarsfull utveckling i affärssammanhang. Dotterbolaget CAG Consoden är sedan tidigare certifierat enligt både ISO 9001 och ISO 14001.

CAG strävar kontinuerligt efter att genom digitalisering och effektivisering av sin egen och sina kunders verksamhet bidra till en positiv miljöpåverkan och ett hållbart arbetsliv.

Certifieringen genomfördes av DNV.

– Att vara en positiv kraft inom hållbarhet och miljö är viktigt för CAG, säger Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group. Vår ambition är att inte bara ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt utan också via vårt arbete med kundernas IT-miljöer och verksamhetsprocesser bidra till en positiv miljöpåverkan. Vi vet att våra medarbetare värderar den ambitionen högt och så även de kandidater vi möter i våra rekryteringsprocesser. Därför är vi mycket glada över att vi nu är certifierade inom ISO 14001.

– CAG Contactor arbetar till stor del med kunder inom den offentliga sektorn där vi aktivt bidrar till minskad miljöpåverkan genom utveckling av effektiva digitala lösningar inom en mängd olika områden, säger Nicolas Länninge, VD CAG Contactor. Jag är stolt över att vi nu också är certifierade inom ISO 14001, vilket ytterligare stärker vår position som en hållbar leverantör.

För ytterligare information, kontakta:             

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, , 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300,

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj kl. 09.00 (CET).

Om CAG

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar CAG för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos CAG finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. CAG har cirka 360 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group