CAG certifieras enligt säkerhetsstandarden ISO/IEC 27001

Pressmeddelande, 2022-12-15

CAG certifierar verksamheten i moderbolaget CAG Group AB enligt den omfattande informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC 27001.

Certifieringen omfattar styrning och processer för informationssäkerhet för ledning och styrning samt utveckling av IT- och Management konsulttjänster.

Certifieringen genomfördes av DNV.

Sedan tidigare är även dotterbolaget CAG Datastöd AB certifierade enligt ISO/IEC 27001 för leverans av tjänster inom drift och underhåll av IT-plattformar och affärskritiska system.

”För de kunder CAG har är hög IT- och informationssäkerhet centralt. Därför är jag stolt och glad över att bolaget uppnått certifieringskraven för ISO 27001”, säger Åsa Landén Ericsson, koncernchef på CAG.

Vad är ISO 27001Standarden tar ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet. Tillgångar som behöver skyddas sträcker sig från digital information, pappersdokumentation och fysiska tillgångar som lokaler, datorer och nätverk till kunskap hos medarbetare.

Standarden tar utgångspunkt i tre principer:

Sekretess – var och en har enbart tillgång till den information de är behöriga till

Riktighet – det finns skydd mot otillåtna ändringar och annan påverkan.

Tillgänglighet – informationen är tillgänglig, i rätt omfattning, när den behövs av behöriga användare.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december kl. 10.00 (CET).

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group