CAG Datastöd certifieras enligt ISO 27001

Pressmeddelande, 2020-06-01

CAG Datastöd certifieras enligt den omfattande informationssäkerhetsstandarden ISO 27001.

Certifieringen omfattar styrning och processer för informationssäkerhet och leverans av tjänster inom drift och underhåll av IT-plattformar och affärskritiska system. CAG Datastöds kunder återfinns främst inom Bank- och Finanssektorn, där kraven på säkerhet och tillgänglighet ofta är särskilt höga.

Certifieringen genomfördes av DNV.

”För de kunder som CAG Datastöd har är hög IT- och informationssäkerhet centralt, samtidigt som det är extremt viktigt att kundernas tjänster alltid är tillgängliga, dygnet runt. Därför är jag stolt och glad över att bolaget uppnått certifieringskraven för ISO 27001”, säger Åsa Landén Ericsson, koncernchef på CAG.

”Att vi certifieras enligt ISO 27001 stärker CAG Datastöds redan starka position som leverantör av verksamhetskritiska tjänster för den finansiella sektorn. Vi arbetar varje dag för att erbjuda både säker IT- och applikationsdrift och verksamhetsnära utvecklingstjänster till våra kunder. Detta ger oss ett fint kvitto på att våra ansträngningar ger utdelning och kommer våra kunder till godo, säger Johan Sunmo, VD på CAG Datastöd.”

Vad är ISO 27001

Standarden tar ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet. Tillgångar som behöver skyddas sträcker sig från digital information, pappersdokumentation och fysiska tillgångar (datorer och nätverk) till kunskap hos medarbetare.

Standarden tar utgångspunkt i tre principer:

Sekretess – var och en har enbart tillgång till den information de är behöriga till

Riktighet – det finns skydd mot otillåtna ändringar och annan påverkan.

Tillgänglighet – informationen är tillgänglig, i rätt omfattning, när den behövs av behöriga användare. 

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB

Asa.landencag.se, 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviserpenser.se

Om CAG.

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar CAG för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos CAG finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. CAG har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group