CAG förvärvar Syntell

Pressmeddelande, 2022-06-14

CAG Group AB förvärvar Syntell AB, Skandinaviens ledande konsult- och utbildningspartner inom Systems Lifecycle Management (SLCM). Med förvärvet stärker CAG positionen som ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster och åtaganden inom Försvar och kompletterar sitt erbjudande inom Transport, Energi, MedTech och Publik sektor med värdefull kompetens och kapacitet.

Syntell omsatte 2021 cirka 114 MSEK med ett rörelseresultat om 7,1 MSEK. Bolagets 70 medarbetare har djup kompetens inom verksamhets­utveckling, Systems Engineering (SE), kravhantering, verksamhets- & systemmodellering, konfigurationsledning samt Integrerat Logistikstöd (ILS) och hjälper kunder med omfattande anskaffnings-, utvecklings- och förändringsprojekt. Bolaget har kontor i Stockholm och Oslo och bedriver verksamheten inom fyra affärsområden: Defence, Industry, Public och International.

Köpeskillingen uppgår till 70 MSEK på kassa- och skuldfri basis (EV) varav 59,5 MSEK erläggs kontant och 10,5 MSEK i CAG-aktier. Köpeskillingen motsvarar en EV/EBIT-multipel om 8,8 baserat på prognostiserat resultat 2022. Tillträde och konsolidering sker 1 juli. Ersättning för bolagets nettokassa erläggs efter tillträde.

– Med förvärvet av Syntell stärker CAG sin position som ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster och åtaganden inom Försvarssektorn. Geografiskt stärker vi vår närvaro med Syntells kunder i Norge, Danmark och Finland. Syntells verksamhet inom Transport, Energi, MedTech och publik sektor fokuserar på hållbara systemlösningar och passar mycket väl in i CAG:s erbjudande av samhällsnyttiga digitala lösningar, säger Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group. Inom CAG har vi stor respekt för Syntells kunnande och är mycket glada att välkomna Syntells medarbetare till CAG.

– CAG och Syntell har samarbetat länge och våra verksamheter och värderingar passar varandra mycket väl, säger Mikael Tjernlund, VD Syntell. CAG:s modell med självständiga dotterbolag betyder att Syntell kan fortsätta utveckla erbjudandet i nuvarande riktning samtidigt som vi tillsammans med de andra bolagen inom CAG kan stärka den gemensamma marknadspositionen i Norden. Jag är övertygad om att vår nya ägarbild kommer att uppskattas av både kunder och medarbetare.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landencag.se

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-463 83 00, certifiedadviserpenser.se

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni kl. 08.20 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom IT-management, systemutveckling, utbildning samt drift och förvaltning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 375 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group