CAG levererar IT-tjänster till Cliens Kapitalförvaltning

Pressmeddelande, 2021-02-24

CAG Datastöd har anlitats för att leverera IT-tjänster till Cliens Kapitalförvaltning. Cliens är ett ledande fristående fondbolag med målsättning att erbjuda investerarna långsiktigt god avkastning, med fokus på den nordiska aktie- och räntemarknaden.

Verksamheten består av både diskretionär kapitalförvaltning och fondförvaltning där kraven på en stabilt tillgänglig, säker och effektiv IT-miljö är mycket höga. Cliens ställde även krav på specialanpassade funktioner och mobila IT-tjänster när man upphandlade sin nya lösning. Med en kundbas inom Bank & Finans med tonvikt på portföljförvaltande kunder, fick CAG möjlighet att erbjuda Cliens en anpassad lösning. CAG har nu fått förtroende att leverera Cliens nya IT-miljö.

”På CAG Datastöd har vi lång erfarenhet av IT-drift och -support inom finanssektorn, vilket gör att vi har stor förståelse för Cliens Kapitalförvaltnings behov”, säger Magnus Fredholm, kundansvarig på CAG Datastöd. ”Den nya plattformen driftsattes i november och vi har sedan dess ansvarat för IT-drift och -support. Vi är glada över att ha fått förtroendet att leverera enligt Cliens högt ställda krav”, avslutar Magnus Fredholm.

”CAG hade mycket bra referenser från både större och mindre aktörer inom finansbranschen vilket var en av de viktigaste faktorerna vid valet av CAG som samarbetspartner”, säger Lena Wallenius, VD på Cliens Kapitalförvaltning. Hon fortsätter; ”Vi är nöjda med projektet som genomfördes på kort tid och med rätt kvalitet. Då vi inte har IT-kompetens internt använder vi nu CAG Datastöds tjänster och det fungerar utmärkt”.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Sunmo, VD CAG Datastöd AB, Johan.sunmocag.se, 070-595 35 26.

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300, certifiedadviserpenser.se

Ovanstående informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari kl. 09.30 (CET).

Om CAG.

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar CAG för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos CAG finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. CAG har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group