CAG Novus certifieras enligt ISO 9001 & ISO 14001

Pressmeddelande, 2021-06-16

Dotterbolaget CAG Novus Consulting som ingår i CAG Group AB (publ), har nu certifierats enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och miljöledningsstandarden ISO 14001. CAG Novus verkar inom försvarssektorn och inom systemintegration. För CAG Novus och bolagets kunder är fokus på kvalitet och hållbar utveckling mycket viktigt både inom verksamhetsnära tjänster och systemutveckling.

Certifieringarna omfattar rutiner och processer inom kvalitets- och miljöområdet. För CAG är certifieringen ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet för ett hållbart samhälle och en långsiktig, ansvarsfull utveckling i affärssammanhang. CAG Novus sällar sig nu till skaran av dotterbolag inom CAG-koncernen som sedan tidigare är certifierade. Däribland moderbolaget CAG Group och dotterbolagen CAG Consoden och CAG Contactor. CAG Datastöd är sedan tidigare certifierade enligt ISO 27001 för drift, underhåll och support av IT-plattformar och affärskritiska system.

“CAG Novus arbetar primärt inom försvarssektorn där kunderna ställer höga krav på sina leverantörer avseende kvalitet, hållbarhet och miljö”
Magnus Söderström, VD CAG Novus
Magnus Söderström, VD CAG Novus

CAG strävar kontinuerligt efter att genom digitalisering och effektivisering av sin egen och sina kunders verksamhet bidra till en positiv miljöpåverkan och ett hållbart arbetsliv. Att leva upp till en krävande kvalitetsstandard är också mycket viktigt med avseende på det digitaliseringsarbete som genomförs hos bolagets kunder.

Certifieringen genomfördes av DNV.

– Det är mycket positivt att CAG Novus nu sällar sig till de CAG-bolag som är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, säger Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group. På CAG vill vi bidra till kvalitetssäkrade, moderna digitala lösningar som medför låg miljöpåverkan. Vi strävar efter att ha en nettopositiv miljöpåverkan genom lösningar som bl.a. möjliggör minskat resande och resursåtgång.  Våra lösningar ska också bidra till att möta kundernas och våra egna medarbetares krav på hållbara arbetsplatser där arbetet kan utföras digitalt på smidiga och effektiva sätt.

– CAG Novus arbetar primärt inom försvarssektorn där kunderna ställer höga krav på sina leverantörer avseende kvalitet, hållbarhet och miljö. Det är mycket glädjande att vi nu är certifierade inom ISO 9001 och ISO 14001 och därmed kan fortsätta genomföra säkra leveranser med hög kvalitet till våra kunder, säger Magnus Söderström VD CAG Novus.

För ytterligare information, kontakta:             

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, , 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300,

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni kl. 08:30 (CET).

Om CAG

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar CAG för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos CAG finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. CAG har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group