CAG och BAE Systems Hägglunds tecknar strategiskt partneravtal

Pressmeddelande, 2023-01-13

CAG och BAE Systems Hägglunds fördjupar sitt samarbete via tecknandet av ett strategiskt partneravtal. CAG Syntell, som blev en del av CAG 1 juli 2022, har arbetat med BAE Systems Hägglunds under en länge tid med fokus på tjänster inom Systems Engineering. Samarbetet breddas nu till hela CAG:s tjänsteutbud inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security och Utbildning. Partnerskapet omfattar strategi- och teknologiutveckling, industriell och akademisk samverkan samt kompetenssäkring över tid för ingenjörer och ledare.

Vi är väldigt glada att få ett utökat förtroende från BAE Systems Hägglunds. Det stärker oss att få arbeta med framtidens försvarsteknik och en industri i framkant”, säger Mikael Tjernlund, VD CAG Syntell och kundansvarig på CAG.

”Med snabba tekniska förändringar och nya utmaningar från våra kunder, är det viktigt att vi stärker våra partnerskap. Tillsammans med CAG fortsätter vi utveckla kompetens för kommande utvecklingsprojekt och affärer”, säger Wim Eikelboom, BAE Systems Hägglunds.

Det nya avtalet innebär en ytterligare fördjupning av CAG:s och BAE:s samarbete och är en viktig förutsättning för att realisera den accelererande utbyggnadstakten inom totalförsvaret. Dagens tider ställer tuffa krav, inte minst när det gäller effektiva samarbetsformer och kompetensförsörjning, inom både myndigheter och industri.

”Det strategiska partnerskapsavtalet med ett av de främsta bolagen inom Sveriges försvarsindustri är ytterligare ett bevis på CAG:s starka position som kvalificerad tjänsteleverantör inom Försvarssektorn. Det är mycket glädjande och vi ser fram emot att fortsätta bidra till BAE:s utveckling framöver”, säger Åsa Landén Ericsson, VD på CAG Group AB.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2023 kl. 11.45 (CET).Besök www.cag.se för mer information

https://www.cag.se/

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group