CAG slutför förvärvet av IT-driftsbolaget LC24 ITASSISTANS

Pressmeddelande, 2021-07-01

CAG Group AB (publ) har idag slutfört förvärvet av LC24 ITASSISTANS AB (”LC24”). Bolaget är specialiserat på IT-drift och support till främst fond- och kapitalförvaltande kunder inom finanssektorn samt advokatbyråer. Bland kunderna finns bland andra advokatfirmorna TM & Partners, Ramberg och Synch samt fondförvaltarna Lancelot Asset Management, RAM One och Rehnman & Partners. I och med förvärvet integreras LC24 i CAG:s dotterbolag CAG Datastöd. Förvärvet konsolideras från 1 juli.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB

, 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email:

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli kl. 13:00 (CET).

Om CAG.

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar CAG för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos CAG finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. CAG har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Annika Rogneby

Sälj- och Marknadschef

CAG Group

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group