CAG slutför förvärvet av Syntell, nytt antal aktier

Pressmeddelande, 2022-07-01

CAG Group AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Syntell AB. Bolaget är Skandinaviens ledande konsult- och utbildningspartner inom Systems Lifecycle Management (SLCM). Med förvärvet stärker CAG positionen som ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster och åtaganden inom Försvar och kompletterar sitt erbjudande inom Transport, Energi, MedTech och Publik sektor med värdefull kompetens och kapacitet.

Vid stängningen av affären, som värderas till 70 mkr på kassa- och skuldfri basis, utgick delbetalning om 10 499 424 kronor i aktier i CAG Group genom att 122 180 aktier nyemitteras via apportemission. Efter slutförd nyemission uppgår totalt antal aktier i CAG till 7 167 602. Förvärvet konsolideras från 1 juli.

Syntell omsatte 2021 cirka 114 MSEK med ett rörelseresultat om 7,1 MSEK. Bolagets 70 medarbetare har djup kompetens inom verksamhets­utveckling, Systems Engineering (SE), kravhantering, verksamhets- & systemmodellering, konfigurationsledning samt Integrerat Logistikstöd (ILS) och hjälper kunder med omfattande anskaffnings-, utvecklings- och förändringsprojekt. Bolaget bedriver verksamheten inom fyra affärsområden: Defence, Industry, Public och International.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landencag.se

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-463 83 00, certifiedadviserpenser.se

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli kl. 13:00 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom IT-management, systemutveckling, utbildning samt drift och förvaltning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group