CAG tecknar avtal med Ålö AB om Product Information Management-system

Pressmeddelande, 2021-10-06

CAG Ateles, dotterbolag till CAG Group AB (publ), har tecknat avtal med Ålö AB för att utveckla bolagets Product Information Management (PIM)-system.

Ålö AB är en internationellt ledande tillverkare av jordbruksmaskiner med bland annat frontlastare, digitala styrsystem och andra redskap till jordbruk i sitt produkterbjudande. Produkterna säljs främst business-to-business under varumärket Quicke samt i samarbete med OEM-tillverkare. Ålö har idag produktionsanläggningar i Sverige, USA, Kina och Frankrike.

CAG Ateles kommer att utveckla ett helt nytt PIM-system åt Ålö som ett första steg i en gemensam digitaliseringsresa. Med det nya systemet kommer Ålö att samla hela sin produktdata på en plats varifrån publicering i olika kanaler så som webb, e-handel, broschyrer m.m. kan ske. CAG Ateles kommer att basera Ålös PIM-lösning på mjukvara från den ledande leverantören Pimcore.

– Vi är glada och stolta att få bli Ålös leverantör av PIM-system baserat på Pimcore och ser fram emot ett gott och långsiktigt samarbete, Tobias Lindström, VD CAG Ateles.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB,

, 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300,

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober kl. 08:30 (CET).

Om CAG

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar CAG för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos CAG finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. CAG har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group