CAG tecknar avtal med Mathem

Pressmeddelande, 2021-07-01

CAG Arete, dotterbolag till CAG Group (publ), har tecknat avtal med Mathem rörande implementation av CPM-programvaran Jedox.

Mathem är ledande i Sverige på e-handel av dagligvaror med hemleverans. Bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas, och för att få en snabbare, effektivare och mer kvalitativ process för finansiell budgetering och prognos samt ett bättre beslutsstöd har man beslutat att implementera ett nytt planerings- och rapporteringssystem.

För detta ändamål har Mathem ingått ett licensavtal med Jedox Software. CAG Arete kommer som enda leverantör att utföra arbete i form av anpassning och integration av Jedox-programvaran i Mathems miljö och skapa planeringsmallar och ekonomiska rapporter med hjälp av Jedox.

– Vi är glada över att ha landat ett licensavtal med Jedox Software, samt över att CAG. Arete kommer att hjälpa oss med implementeringen. Det kommer att effektivisera vår finansiella planering och rapportering, minska tid för insamling och konsolidering av data, samt ge oss utökade rapporterings- och analysmöjligheter vilket kommer att underlätta vårt arbete mycket, säger Jaana Truini, CFO på Mathem.

– Att driva en effektiv affär kräver kontroll på och översikt över verksamhetens data från ax till limpa. Ett effektivt budget- och prognosverktyg ger goda möjligheter till analys och lägger grunden för smarta och snabba verksamhetsbeslut, säger Åsa Landén Ericsson, VD på CAG Group. Jag är stolt och hedrad att Mathem, med sin moderna affärsmodell och höga ambitioner för kundtillvänd service, valt CAG som leverantör av budget- och planeringslösning.

– Det är fantastiskt roligt att Mathem valt Jedox som plattform och CAG Arete som systemleverantör, inte bara för sin budgetering och prognoshantering utan även för finansiell rapportering. BI & Analytics med bra kontroll på sin prognos är centralt för Mathems framgång, säger Ludvig Ahlström Lundin, affärsansvarig CAG Arete.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB

, 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300,

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli kl. 08:30 (CET).

Om CAG

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar CAG för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos CAG finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. CAG har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group