CAG tecknar driftsavtal för SimCorp Dimension med Alecta

Pressmeddelande, 2019-04-24

CAG Group AB (publ) har under lång tid levererat IT-tjänster till Alecta. Samarbetet fördjupas nu ytterligare genom nyteckning av avtal kring övertagande av drift och förvaltning av portföljsystemet SimCorp Dimension med kringliggande system.

Dimension är ett affärskritiskt portföljsystem för innehav i finansiella instrument för Alecta. Genom det nya avtalet tar Alecta del av CAG:s kunskap inom systemdrift av Dimension och erhåller en effektiv och anpassad tjänst över tid. CAG Datastöd har mer än 10 års erfarenhet av drift och förvaltning av Dimension och kan stötta Alecta i deras långsiktiga och viktiga arbete genom resurseffektiva processer för systemdrift, övervakning och support. I den avtalade tjänsten ingår även ett drift- och förvaltningsåtagande av Alectas Swift-anläggning. Avtalet mellan CAG och Alecta sträcker sig över 3 år med option på ytterligare 1 plus 1 år.

Ulf Larsson, IT-chef Alecta kommenterar: ”Vi känner en stor trygghet och tillit i arbetet då CAG Datastöd har lång erfarenhet av drift av finanssystem och specifikt SimCorp Dimension, så vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå. Vi har haft ett fint och förtroendefullt samarbete med CAG Datastöd genom åren som vi ser fram emot att fortsätta i och med det nya avtalet.”

Magnus Fredholm, VD CAG Datastöd kommenterar: ”Det känns extra roligt att vi nu kan expandera vår tjänst inom SimCorp Dimension då vi idag förvaltar flera kunders Dimensionplattformar. Nu bygger vi vidare på det arbetet tillsammans med Alecta. Vi är väldigt glada över att få fördjupa vårt redan långvariga samarbete och att få förädla och framtidssäkra installationen av SimCorp Dimension och även stötta Alecta i det viktiga migreringsarbetet.”

 

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson

VD CAG Group AB

070-208 64 90

 

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email:

Om CAG.

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar CAG för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos CAG finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. CAG har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group