CAG tecknar rikstäckande ramavtal med Kammarkollegiet om Programvaror och Tjänster

Pressmeddelande, 2023-11-07

CAG har tecknat ramavtal med Kammarkollegiet avseende Programvaror och tjänster – Systemutveckling. Ramavtalet är rikstäckande och kan utnyttjas av alla avropsberättigade myndigheter, andra offentligt styrda organ samt kommuner och regioner.

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning. De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är kompetenser för IT-relaterade projekt och aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på Ramavtalet till totalt 2,6 miljarder SEK. Avtalet trädde i kraft 2023-11-01 och löper under 4 år till 2027-10-31.

— Ett förnyat förtroende från Kammarkollegiet betyder mycket för vår fortsatta möjlighet att leverera tjänster mot offentlig sektor och är ett utmärkt betyg på vår stora leveranskapacitet och höga kompetens inom området. CAG har lång erfarenhet av att arbeta med kunder inom offentlig sektor och vi ser fram emot att utvidga vår affär ytterligare, säger Nicolas Länninge, VD CAG Contactor AB och avtalsansvarig.

— Att vi tilldelas detta viktiga rikstäckande ramavtal visar styrkan i CAG:s breda och djupa erbjudande inom tjänster till offentlig sektor, säger Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB. Vi är stolta över att bidra till långsiktig samhällsnytta och digital utveckling, avslutar hon.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november kl. 09.00 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

Kontakta oss

Nicolas Länninge

VD

CAG Contactor

+46 (0)70 483 43 41

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group