CAG tecknar viktigt ramavtal med FMV inom Ledningssystem

Pressmeddelande, 2021-12-08

CAG stärker sin position som ett av Sveriges främsta konsultföretag inom försvarsområdet genom att teckna ett nytt ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV). Ramavtalet innebär att FMV ger CAG Consoden förnyat förtroende som leverantör av tekniska konsulttjänster för ledningssystem, teknikområde C2 (dvs Command and Control) för armén och marinen. Avtalet omfattar 3 år med option på ytterligare 4 år och kan omfatta upp till ett 50-tal heltidskonsulter per år.

Syftet med ramavtalet är att stödja FMV avseende framtagning av tekniska underlag för utveckling och vidmakthållande av Försvarsmaktens ledningssystem inom Armén och Marina sjöinformationssystem. Stödet kommer att kunna utföras både av specialistresurser och i form av kompletta helhetsåtaganden. CAG har sedan tidigare stor erfarenhet av båda leveransformerna inom området vilket borgar för en smidig övergång till det nya ramavtalet.

”Vi är väldigt glada att återigen få förtroende från FMV inom det viktiga området Ledningssystem. Avtalet innebär att vi fortsatt spelar en viktig roll i att realisera Försvarsmaktens tekniska utveckling och bidra till Sveriges säkerhet. För våra medarbetare innebär avtalet stabilitet och långsiktighet med många intressanta uppdrag och spännande teknikutveckling. I och med detta behöver vi öka vår rekrytering av fler kompetenta konsulter, så vi välkomnar fler att söka anställning hos oss säger Mats Östlund, VD CAG Consoden.”

”Försvarssektorn är viktig för CAG och vi är stolta över det fortsatta förtroendet från vår största kund FMV, säger Åsa Landén Ericsson, VD på CAG Group. På CAG arbetar många konsulter med stor passion för att bidra till ett bättre och säkrare samhälle och detta ramavtal är ytterligare en möjliggörare för det”.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD, CAG Group AB
, 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:
Tel: 08-4638300,

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december kl. 08:30 (CET).

Om CAG

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Försvar, Bank & Finans, Hälsa & Vård samt Handel & Tjänster. Med passion för utveckling arbetar CAG för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos CAG finns såväl omfattande verksamhets- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. CAG har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss om du vill veta mer

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group