CAG tilldelas ramavtal med FMV inom Flygmateriel

Pressmeddelande, 2022-07-12

CAG tilldelas ramavtal med FMV avseende Tekniska konsulter inom Flygmaterielområdet, inklusive Rymd. CAG har tilldelats positionerna Systemingenjör samt Handläggare Rymd vilket innebär deltagande i arbete med kravställning, utveckling, uppföljning samt modifiering inom teknikområdet. Inom Rymd innebär det arbete med rymdbaserade sensorer och rymdbaserade tjänster i militära och civila tillämpningar. Ramavtalet innebär även att CAG kan bidra med stöd till myndigheternas internationella samarbeten och vid forsknings- och teknikutvecklingsprojekt inom rymdområdet.

FMV bedömer den totala omsättningen inom den del av ramavtalet som CAG tilldelats till ca 70 MSEK per år och avtalet omfattar 2 år med option på ytterligare 5 år. Fyra leverantörer (Systemingenjör) samt två leverantörer (Handläggare Rymd) har tilldelats ramavtalet och avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Avtalet börjar gälla 2022-07-11

– CAG har ett strategiskt fokus på att fortsätta utveckla vår starka position inom försvarssegmentet, vilket vi inte minst visade genom förvärvet av Syntell AB i förra veckan. Att vi nu tilldelas detta ramavtal stärker vår position ytterligare vilket är mycket glädjande. Vi är stolta över att med vår bredd- och spetskompetens inom sektorn kunna bidra ytterligare till Sveriges och Europas säkerhet, säger Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group.

– Vi är mycket nöjda med att fortsätta växa och ta position inom försvarsområdet. Detta ger oss möjlighet att bredda vår affär och ta nya marknadsandelar inom flygmateriel- och rymdområdet, säger Magnus Söderström, VD CAG Novus och ramavtalsansvarig.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-463 83 00,

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 2 juli kl. 09:00 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom IT-management, systemutveckling, utbildning samt drift och förvaltning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group