CAG vinner ramavtal med Finansinspektionen

Pressmeddelande, 2023-01-10

CAG har vunnit ett ramavtal med Finansinspektionen inom Systemutveckling samt Leveransledning, IT-arkitektur och Säkerhet. Avtalet träder i kraft per 1 januari 2023 och gäller under 2 år med option på förlängning i 1+1 år. Finansinspektionen är en viktig kund för CAG, som sedan länge har förtroendet att bidra till myndighetens IT- och verksamhets­utveckling.
Finansinspektionens upphandling genomfördes för att säkra myndighetens behov av kvalificerad kompetens inom IT-området på kort och lång sikt. Ramavtalet omfattar tre områden varav CAG lämnat anbud i och vunnit två av områdena, Systemutveckling och Förvaltning, samt Leveransledning, IT-arkitektur och Säkerhet.

Den årliga volymen för ramavtalet uppskattas till cirka 20 – 30 miljoner kronor.

”Finansinspektionen är en ytterst viktig del av Sveriges finansiella system. Med detta ramavtal får Finansinspektionen tillgång till CAG-koncernens bredd inom ledarskap, IT och säkerhet i kombination med vår specialistkompetens inom Bank, finans och försäkring. Vi är stolta över det fortsatta förtroende myndigheten givit oss i detta viktiga ramavtal och ser det som en kvalitetsstämpel på vår leverans”, säger Åsa Landén Ericsson, koncernchef på CAG.

”Jag är glad över att vi på CAG får fortsätta att bidra till att vidareutveckla Finansinspektionens verksamhets- och IT-lösningar i tätt samarbete med myndigheten även under de kommande åren”, säger Peter Trajkovski, kundansvarig på CAG.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2023 kl. 09.30 (CET).Besök www.cag.se för mer information

:

https://www.cag.se/

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group