Handel av C.A.Gs aktie på First North Premier inleds idag

Pressmeddelande, 2018-12-12

Åsa Landén Ericsson, VD, kommenterar:

”Vi är väldigt glada över att ha genomfört en framgångsrik nyemission och noteringsprocess. På Nasdaq First North Premier får vi en utmärkt möjlighet att visa våra ambitioner för en bredare publik. Vi tror att det är en viktig faktor för C.A.Gs framtida tillväxt och framgång. Jag välkomnar alla nya aktieägare varmt och ser fram emot 2019 och nästa fas i C.A.Gs utveckling, där vi som börsnoterat bolag kommer att fortsätta arbeta för att skapa värde för befintliga såväl som nya aktieägare.”

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser. Bird & Bird är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD, CAG Group AB (publ)

Telefon: +46 70 208 64 90

E-mail: asa.landen@cag.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som C.A.G ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den 12 december 2018 kl 08.30.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group