Nyemissionen i CAG Group AB (publ) inför notering på First North Premier fulltecknad

Pressmeddelande, 2018-12-03

Sista teckningsdag i Erbjudandet var den 29 november 2018. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 5 443 713 till 6 520 939 under förutsättning av att övertilldelningsoptionen utnyttjas enligt ovan. Aktiekapitalet kommer genom Erbjudandet att öka från 2 721 856,50 till 3 260 469,50 SEK. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 66,0 SEK.

”Det är mycket glädjande att det har varit ett stort intresse för C.A.G och att vi kunnat attrahera både välrenommerade institutionella ägare samt uppnå en bred spridning i vårt erbjudande. Nyemissionen och den förestående listningen på First North Premier stärker möjligheterna att vidareutveckla C.A.G med både bredd och djup inom utvalda kundsegment och teknikområden. Vi ska fortsätta att växa både organiskt och via förvärv” säger Åsa Landén Ericsson, VD i C.A.G.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser. Bird & Bird är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD, CAG Group AB (publ)

Telefon: +46 70 208 64 90

E-mail: asa.landen@cag.se

Om C.A.G.

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på 11 operativa dotterbolag men under ett gemensamt varumärke.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group