Rekorddeltagande på CAG Syntell Summer School

Pressmeddelande, 2023-08-29

I augusti genomfördes den 24:e upplagan av CAG Syntell Summer School, en kursvecka inom Systems Engineering, Systems Architecting och Logistics Engineering & Management på Utö i Stockholms skärgård.

Sedan 1999 samlas deltagare från ledande företag och myndigheter för att under en vecka utveckla sin kompetens att upphandla, utveckla och livscykelhantera dagens och morgondagens tekniska system. Årets upplaga var fullbokad redan i maj, ett bevis på det växande behovet av att öka förmågan att skapa effektiva och hållbara produkter och tjänster i en alltmer komplex omvärld.

Söndagen den 13 augusti anlände 75 deltagare från Sverige, Norge, Finland och Danmark till Utö i Stockholms skärgård och en intensiv vecka med lektioner, grupparbeten och sociala aktiviteter i en härlig skärgårdsmiljö inleddes.

Kurserna som arrangerades under veckan var:

Design Thinking and Systems Engineering

I kursen förmedlas såväl tänket som metoderna för att omsätta ett behov eller problem i en helhetslösning. Systemutvecklingsprocessen från behov till krav till funktionell arkitektur gicks igenom, med många exempel från verkligheten.

Systems Architecting Fundamentals

Under kursen togs en produkt fram, från behov till färdig design med fokus på arkitekturen. Eleverna introducerades till begrepp, principer och praxis för systemarkitekturarbete samt den kompetens som krävs för att bli systemarkitekt.

Logistics Engineering and Management

Under kursen låg fokus på principer och metoder för samverkan mellan kund och leverantör för att uppnå bästa möjliga tillgänglighet och livscykelkostnad.

En målsättning med Summer School är att erbjuda utbyte av kunskap och idéer mellan personer som ställs inför liknande utmaningar. Efter veckan blir deltagarna del av ett stort alumni-nätverk med över 1200 tidigare deltagare.

Läs mer om CAG Syntells årliga utbildningsvecka på https://www.syntell.se/summerschool2024 eller kontakta oss på !

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Tjernlund, VD CAG Syntell, 076-199 31 24,

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 aug kl. 09:00 (CET).

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om CAG.

We accelerate digital innovation for people. Leading technology. Lasting impact. CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi-och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group