Sverige kom etta i världens största cyberförsvarsövning

Pressmeddelande, 2021-04-19

Sverige står som segrare när den internationella cyberförsvarsövningen Locked Shields 2021 genomfördes. Lennart Engvall, VD för CAG Engvall Security, ledde det svenska laget.

Med 22 deltagande lag från 30 länder så vann Blue Team 07 världens största cyberförsvarsövning. Detta under ledning av Lennart Engvall, CAG Engvall Security, i sin roll som reservofficer och operationsledare vid FMTIS. Teamet bestod av seniora representanter från MSB, SÄPO, Polisen och Försvarsmakten. Övningen genomfördes på ett Covid-säkrat sätt med deltagare utspridda på ett antal platser i Sverige. Pilotprojektet Cybersoldater deltog även som ett led i Försvarsmaktens satsning på cyber, där värnpliktiga får cyberutbildning i samarbete med KTH.

Under genomförandet var Lennart ansvarig för det svenska laget där han hade sju sub-teamleaders och två stabschefer till sitt förfogande samt en handfull seniora teammedlemmar och cybersoldater.

– Globala utmaningar kräver gemensamma lösningar. Genom att samla nationens know how, organisera sig väl, fylla på med resurser så vi tillåts att gå till botten i alla avancerade attacker så kan vi stå emot även en ordentligt avancerad motståndare. Tekniskt sett var det härdningen av våra system som vi lyckades väldigt bra med. Våra sensorer var väl konfigurerade och utomordentligt managerade. Vår rapportering fungerade klanderfritt från operatör och genom hela kedjan. Genom att arrangera en QRF bestående av seniora pentestare så kunde vi bedriva analys i systemet direkt. Slutligen avvägde vi balansen mellan tillgänglighet, användbarhet och risk på ett överlägset sätt, säger Lennart Engvall, chef för det svenska laget.

Övningen ägde rum i en uppbyggd IT-miljö där lagen ställdes inför samma scenario. Det fiktiva landet Berylia behövde hjälp att upprätthålla befintliga IT-system och nätverk medan det utsattes för massiva cyberattacker från en attackerande sida. Syftet med övningen var att öka och sprida kunskap avseende cyberförsvar i ett internationellt perspektiv. Syftet detta år var uttalat att bredda kompetensbasen för avancerat cyberförsvar i vår nation. Underförstått handlade det om att i ännu större utsträckning öka såväl formell som informell samverkan mellan olika berörda myndigheter. Av den anledningen organiserade vi oss så att det fanns mentorer med hög specialistkunskap i alla team för juniora resurser att lära av.

– Jag ställde otroligt höga krav på mentorerna i alla moment, av den enkla anledningen att läropaletten skulle bli så stor som möjligt. Det bidrog sannolikt som en ren följdeffekt till att laget segrade. Lärokurvan för framför allt cybersoldaterna var bitvis så brant att den nästan kantrade men landade i ett mycket lärorikt och vinnande koncept säger slutligen Lennart Engvall.

CAG Engvall Security är ett av Sveriges ledande cybersecurity-bolag och är en del av CAG-koncernen.

Locked Shields är världens största cyberförsvarsövning som sker live. Den arrangeras årligen av NATO CCDCOE (Cooperative Cyber Defence Center of Execellence) i Tallinn. Här kan du läsa mer om tävlingen Locked Shields https://ccdcoe.org/news/2021/sweden-scored-highest-at-the-cyber-defence-exercise-locked-shields-2021/

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB

Asa.landencag.se, 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviserpenser.se

Ovanstående informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april kl. 13:50 (CET).

Om CAG.

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar CAG för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos CAG finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. CAG har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group