Certified Systems Lifecycle Manager

Få ett kvitto på dina kunskaper – bli ”Certified Systems Lifecycle Manager”!

Den snabba tekniska utvecklingen i vår värld skapar oändliga möjligheter, men också utmaningar. Såväl företag, offentlig förvaltning och individ ställs inför en morgondag som blir alltmer komplex och svåröverskådlig. Hur hanterar du denna situation?

CAG Syntell arrangerar i samarbete med Ny Teknik Education ett kvalificerat utbildningsprogram baserat på etablerad, beprövad metodik som hjälper dig att effektivt definiera, utveckla och livscykelhantera system, produkter och tjänster – med hög nytta och låg livscykelkostnad (LCC). I de fem delkurserna har vi samlat ”Best Practice” i form av internationella standarder, ramverk och erfarenhet – allt för att du ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i dina projekt!

För att bli framgångsrik på dagens marknader så är det avgörande att ha förmågan att tänka och agera i termer av System (för att vi behöver tänka större än någonsin tidigare), tänka och agera i termer av Livscykel (för att vi behöver tänka längre än någonsin tidigare) och i termer av Management (för att vi behöver agera, organisera och leda smartare).

Utbildningen Certified Systems Lifecycle Manager utgörs av de fem delkurserna:

1. Systems Engineering & Lifecycle Management
Systems Engineering (SE) är en väletablerad metodik som hjälper dig att utveckla och livscykelhantera lösningar (produkter och tjänster), lösningar som är baserade på de faktiska behoven. Ett välorganiserat systemarbete möjliggör effektivare styrning, tydligare kommunikation, bättre dokumentation, högre kvalitet och bättre resultat. Det skapar förutsättningar för snabba, men kontrollerade, förändringar för att möta en föränderlig omvärld. Läs mer om kursen Systems Engineering här.

2. Requirements Engineering
Kursen Requirements Engineering adresserar utmaningen med kravutveckling och kravhantering på ett övergripande sätt som är enkelt att ta till sig. Den ger dig definitioner och förståelse för termer och begrepp samt en verktygslåda så att du är bättre rustad för att arbeta med krav. Läs mer om kursen Configuration Management här.

3. Configuration Management
Configuration Management (CM) är ett etablerat och välbeprövat sätt att säkerställa korrekt produktinformation, kontrollera ändringar, etablera spårbarhet för designpåverkande beslut samt få en samlad bild av ett systems konfiguration. Läs mer om kursen Requirements Engineering här.

4. Logistics Engineering and Management
Logistics Engineering & Management och Integrated Logistics Support (ILS) är ett sätt att förutsäga och dimensionera de underhållsresurser ett komplext system behöver under sin förväntade livslängd för att uppnå önskad tillgänglighet. Logistics Engineering & Management och ILS är starkt kopplat till Systems Engineering, kravhantering och Asset Management och är understött av effektivt Configuration Management. Läs mer om kursen Logistics Engineering & Management här.

5. Technical Management
Kursen Technical Management (TM) eller teknisk projektledning ger dig djupare förståelse för metoderna och verktygen liksom de personliga egenskaperna du behöver för att effektivt och framgångsrikt planera och leda ditt projekt. Läs mer om kursen Technical Management här.

Så här anmäler du dig

Läs mer och anmäl dig på kurssidorna ovan eller på den sammanhållande certifieringssidan Certified Systems Lifecycle Manager.

Du har valet att medverka i klassrummet eller på distans online på samtliga kurser.

Välkommen!

Har du frågor om våra kurser och utbildningar? Kontakta oss!

Anders Ollevik

Partneransvarig & utbildningsadministratör

CAG Syntell

+46 (0)72 233 47 77

Tom Strandberg

Systems Engineering

CAG Syntell

+46 (0)70 569 99 09

Se fler