Vill du skapa ett intresse för ett nytt område, starta en diskussion eller kicka igång en förändring? Våra inspirerande seminarier kan fungera som en pusselbit för att uppnå dina syften.

SEMINARIUM: AGILT TEST

Vad är agilt test egentligen och vad skiljer det från test i traditionella miljöer? Vi tittar på vilka krav det ställer på organisation, ledarskap, processer metoder och verktyg. Efter seminariet har du en förståelse för både utmaningarna och fördelarna med agila miljöer, samt vilka verktyg du kan använda dig av i din agila transformation inom testområdet.

 

SEMINARIUM: INTRODUKTION TILL KRAV

I det här seminariet introducerar vi begreppet krav. Vi tittar närmare på vad ett krav är, vilka olika typer av krav det finns, vem som har ansvaret och vilka typiska brister det finns och hur de kan rättas till. Efter seminariet kommer du ha full förståelse för hur en kravhanteringsprocess kan se ut.

Vi erbjuder endast företagsinterna seminarier.
Vänligen kontakta oss för intresseanmälan och offertföfrågan.

X
X