Välkommen

Våra tjänster
C.A.G är ett IT-konsultföretag med hög kompetens och kvalitet. Vi tar helhetsansvaret för ert IT-projekt. Vi utformar och utvecklar er lösning, implementerar och sköter drift och support.

Vi utmärker oss genom att vi har alldeles särskilt erfarna och duktiga konsulter.

Vi arbetar inom C.A.G:s tre affärsområden: ledning, utveckling och drift.

LÄS MER OM OSS HÄR


C.A.G Årsberättelse 2014

Stor potential i C.A.G

Ekman 2C.A.G är i dag mycket bra positionerade med en stor spridning mellan olika branscher och kompetensområden. Samtidigt har C.A.G lång erfarenhet av drift och förvaltning av komplexa och marknadskänsliga system. Detta kombinerat med alla våra specialistkonsulter gör C.A.G till en komplett och kompetent leverantör.

C.A.G-koncernen består av sex nischade dotterbolag som är starka var för sig och som tillsammans har en mycket stor framtida potential.

LÄS MER OM VAD C.A.G GÖR AKTUELLT

PROFILER PÅ C.A.G

C.A.G Konsultblogg