DeLaval utvecklar, tillverkar och distri­buerar utrustning och kompletta mjölkningssystem för mjölkproduktion och djurvård. Företaget är en full-service ­leverantör till mjölk­producenter, där även service, försäljning av ett brett sortiment av till­behör, utbyte av kunskap och konsult­ering är viktiga aspekter i verksamheten.

DeLaval grundades i Sverige för över 125 år sedan – och verkar idag på mer än 100 marknader och vänder sig till ­kunder med djurbesättningar som varierar från 1 till
50 000 djur.

Problem med omodern utrustning

På DeLavals verifierings- och valideringsavdelning ­jobbar man med att testa och utvärdera funktionaliteten i mjölkningsmaskiner, dels i eget labb och dels ute på olika försöks­gårdar. Bland annat arbetar man i ett system som loggar och analys­erar data som sedan används för att justera och ­kalibrera mjölkningsmaskinerna ute hos kund. I det ­befintliga systemet fanns svagheter i form av bland annat bristande flexibilitet och ett onödigt komplicerat användargränssnitt. Man vände sig därför till CAG för att få hjälp att utveckla ett nytt och bättre system.

Enklare och snabbare med ny applikation

Tack vare ett väl inarbetat partnerskap med amerikanska National Instruments kunde CAG:s konsulter utveckla och implementera en helt ny applikation i LabVIEW. Det nya systemet har en rad ­fördelar jämfört med det gamla, bland annat har det ett mer lättanvänt användargränssnitt som minskar upplärningstiden för nya användare. Dessutom bygger det på att det ska vara snabbt och enkelt att lägga till ny funktionalitet efter behov.
Nytta för kunden? Mindre tid lagd på strulande teknik – och mer tid ägnad till att sköta gården och ta handom djuren.

Kontakta oss om du vill veta mer

Fredrik Edling

Konsultchef

CAG Senseus

+46 (0)72 236 68 29