Inmotion Technologies

Inmotion Technologies är en global tillverkare och leverantör av elektriska motorer, motorstyrenheter och hjälputrustning för fordonsindustrin. Deras kunder är företag inriktade på hybrid- och elfordon med höga krav på kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi har samarbetat med dem under många år så när det var dags att utveckla andra generationen av DC/DC-omvandlare, DCC2, vände de sig till oss för att få en modern och effektiv testlösning till denna.

Det uppdrag vi fick var att utveckla ett produktionstestprogram för DCC2. Testningen skulle ske på samma testsystem som första generationens DC/DC-omvandlare med de modifieringar som krävdes. Den nya mjukvaran skulle även integreras i Inmotions nya testramverk. För att lösa utmaningarna och på kortast möjliga tid kunna testa prototyperna utvecklade vi ett program i två steg.

En tudelad lösning

Steg ett byggde på testprogrammet för första generationens DC/DC-omvandlare. I steg två sedan modifierade vi all ingående mjukvara för att möjliggöra integrering i Inmotions nya testramverk. Därigenom kunde vi utnyttja all gemensam funktionalitet och på så sätt dra ner på tiden för test.

För uppbyggnad och exekvering av testsekvensen använde vi TestStand medan tester och kalibreringsrutiner skrevs i LabVIEW.

Till sist, innan produktionssättning, gjorde vi också en mätsystemanalys (gauge R&R) av testlösningen för att verifiera dess produktionsduglighet.

Mätbara resultat

Med tanke på att Inmotion ofta vänder sig till oss när det uppstått behov av nya typer av testlösningar är det viktigt att aldrig rucka på kvaliteten. Därför var det också glädjande att de även denna gång var väldigt nöjda med vår leverans. Testlösningen för DCC2 utvecklades med minimala modifieringar i det befintliga testsystemet och integrerades väl i det nya testramverket. Testtiden kortades avsevärt jämfört med den första generationens DC/DC-omvandlare, främst beroende på minskat antal testade driftfall.

Kvalitetssäkring är aldrig helt enkelt då nya produkter ställer nya krav, men med vår erfarenhet av att designa testsystem är vi alltid redo att möta utmaningarna.

Kontakta oss om du vill veta mer

Fredrik Edling

Konsultchef

CAG Senseus

+46 (0)72 236 68 29