Swedavia äger och driver majoriteten av alla flygplatser i Sverige. När de stod inför utmaningen att effektivisera och digitalisera ett ledsagningssystem (PRM-Planner) för personer med funktionshinder tog de hjälp av projektledning från CAG.

Flygplatser ska ge personer med funktionshinder samma möjligheter att resa med flyg som andra medborgare. För att erbjuda det finns ledsagare som möter upp personer med särskilda behov och hjälper dem hela vägen genom flygplatsen, tills de gått ombord på planet eller lämnats till anhöriga vid ankomsthallen. Swedavias PRM-system var tidigare manuellt och krångligt att använda för både ledsagare och koordinatorer, där manuella misstag och ojämn arbetsfördelning kunde ske. För att råda bot på detta stod Swedavia inför en digitalisering och modernisering av PRM-tjänsten. På CAG fick vi uppdraget att projektleda framtagandet av ett IT-verktyg och en ny metodik för personalen som arbetar med PRM-tjänsten på Arlanda.

 Ny digital lösning

Verksamhetsprojektledaren som fanns på plats från CAG ansvarade för att ta fram en ny digital lösning i syfte att förenkla och effektivisera arbetet för såväl koordinatorer som ledsagare. Ett arbete som innebar att gå från manuella arbetssätt med papper och penna, excelark och kommunikationsradio till att ha all information samlad digitalt på ett ställe.

Under projektet tog vi ansvar hela vägen från utveckling till test och implementering av systemet.

 Förankring hos medarbetarna

Systemet är nu i drift på Arlanda och har fått ett bra mottagande både av Swedavias ledning och av användarna. ”I ett sådant här stort förändringsprojekt är förankring bland medarbetarna enormt viktigt för att digitaliseringen ska ge tänkta effekter. Genom CAG:s projektledning fick vi en stabil och inspirerande kanal mellan IT-avdelningens tekniska språk och verksamhetens önskan och behov om verksamhets­utveckling”, säger Anna Ericsson, Head of Passenger Experience, Terminal & Landside Operations på Stockholm-Arlanda Airport.

Personligt bemötande och färre misstag 

I PRM-systemets webb-vy kan koordinatorerna se förbokningar 36 timmar i förväg och via en app får ledsagarna all viktig information om resenären som ska ledsagas. Även en funktion som ska underlätta för koordinatorerna att se när en ledsagare är ledig är under utveckling, vilket ytterligare kommer att förenkla arbetet för de anställda. ”I appen som ledsagarna använder presenteras information som mötesplats, avgångstid, ankomsttid, typ av funktionshinder och även önskemål från resenärens sida. Det här gör inte bara att misstagen blir betydligt färre och jobbet enklare, utan även att bemötandet blir mer personligt”, säger Gunilla Dahlström, projektledare på CAG och ansvarig för uppdraget på Swedavia.

Kontakta oss om du vill veta mer