Aktieägare

Aktieägare Innehav Aktier
Bo Lindström,
privat och genom bolag
1 442 096 20,1%
Nordea Fonder 1 065 239 14,9%
Creades 773 600 10,8%
The Northern Trust Company 197 284 2,8%
HSBC Bank 144 344 2,0%
Mattias Reimer 127 140 1,8%
Morgan Stanley & Co Intl 124 809 1,7%
Avanza Pension 123 053 1,7%
Johan Widén 113 800 1,6%
Markus Åkesson 110 000 1,5%
Summa 10 största ägarna 4 221 365 58,9%
Övriga aktieägare 2 946 237 41,1%
SUMMA 7 167 602 100,0%