Aktieägare

Här presenteras C.A.G-aktiens största ägare.

Aktieägare Innehav Aktier
Bo Lindström,
privat och genom bolag
1 442 096 20,5%
Nordea Fonder 783 517 11,1%
Creades 773 600 11,0%
Cliens Småbolagsfond 264 060 3,7%
The Northern Trust Company 150 000 2,1%
Mattias Reimer 122 800 1,7%
Morgan Stanley & Co Intl 118 058 1,7%
HSBC Bank 117 492 1,7%
Michael Ekman 115 000 1,6%
Johan Widén 113 800 1,6%
Summa 10 största ägarna 4 000 423 56,8%
Övriga aktieägare 3 044 999 43,2%
SUMMA 7 045 422 100,0%