Aktieägare

Aktieägare Innehav Aktier
Bo Lindström,
privat och genom bolag
1 442 096 20,1%
Nordea Fonder 801 179 11,2%
Creades 773 600 10,8%
Cliens Småbolagsfond 264 060 3,7%
The Northern Trust Company 189 000 2,6%
HSBC Bank 144 344 2,0%
Mattias Reimer 126 507 1,8%
Morgan Stanley & Co Intl 124 659 1,7%
Johan Widén 113 800 1,6%
Markus Åkesson 110 000 1,5%
Summa 10 största ägarna 4 089 245 57,1%
Övriga aktieägare 3 078 357 42,9%
SUMMA 7 167 602 100,0%