Aktieägare

Aktieägare Innehav Aktier
Bo Lindström,
privat och genom bolag
1 442 096 20,5%
Nordea Fonder 799 659 11,4%
Creades 773 600 11,0%
Cliens Småbolagsfond 264 060 3,7%
The Northern Trust Company 150 000 2,1%
HSBC Bank 131 938 1,9%
Mattias Reimer 124 210 1,8%
Morgan Stanley & Co Intl 118 058 1,7%
Michael Ekman 115 000 1,6%
Johan Widén 113 800 1,6%
Summa 10 största ägarna 4 032 421 57,2%
Övriga aktieägare 3 013 001 42,8%
SUMMA 7 045 422 100,0%