Aktieägare

Aktieägare Innehav Aktier
Bo Lindström,
privat och genom bolag
1 442 096 20,1%
Nordea Fonder 1 065 239 14,9%
Creades 773 600 10,8%
The Northern Trust Company 194 979 2,7%
HSBC Bank 143 328 2,0%
Avanza Pension 130 269 1,8%
Mattias Reimer 129 410 1,8%
Morgan Stanley & Co Intl 125 432 1,7%
Johan Widén 113 800 1,6%
Markus Åkesson 110 000 1,5%
Summa 10 största ägarna 4 228 153 59,0%
Övriga aktieägare 2 939 449 41,0%
SUMMA 7 167 602 100,0%