Vi hälsar Sussi Alexander välkommen till CAG

Livet på CAG, 2024-02-29

Vad fick dig att välja CAG MER?

Jag kom i kontakt med CAG MER hos min tidigare arbetsgivare då vi behövde en konsult med specialistkompetens inom AML (Anti Money Laundering – penningtvätt). Jag fick en väldigt positiv och fin känsla för CAG genom det samarbetet. Vi höll kontakten efteråt och hade många bra samtal om hur vi kunde använda min kompetens tillsammans med all den kompetens som CAG besitter. CAG har en stor vilja att göra skillnad och bidra till samhällsnyttan och det stärkte min önskan att börja här. Jag har en stor passion för området inom bedrägeriprevension och jag kan göra skillnad med CAG i ryggen sett ur ett bredare perspektiv.

Vilken är din specialistkompetens?

Jag är senior Anti Financial Crime specialist med över 20 år inom bank & finans. Jag har arbetat med bedrägeriprevension i över 17 år, inkluderat penningtvätt.

Jag drivs av att göra det som behövs för att minimera att företag används i brottslig verksamhet. Jag är proaktiv i mitt arbete och kontaktar gärna myndigheter för att förhindra brottslighet för den större samhällsnyttan.

I min roll på CAG kommer jag få använda min erfarenhet och kompetens för att stärka organisationer i deras arbete mot finansiell brottslighet, vilket innebär en betydande roll inom ett bredare samhällsperspektiv. Genom min erfarenhet har jag fått insikter i var svagheter kan uppstå och hur system kan behöva stärkas vilket driver mig att aktivt bidra till att skapa lösningar och preventiva säkerhetsåtgärder. Här kan vi inom CAG bidra för att hjälpa finansiella institut, företag och myndigheter. Vår samlade kompetens och erfarenhet kan vara det som behövs för att vända det här skeppet. Vi kan ta ett större ansvar för samhällsnyttan, göra gott och stävja finansiell brottslighet.

“Vi kan ta ett större ansvar för samhällsnyttan, göra gott och stävja finansiell brottslighet”
Sussi Alexander, Senior Anti Financial Crime Specialist

Vad ser du fram emot att få lära dig mer om?

Att få lära mig konsultbranschen blir en bra start och sedan vill jag bredda min kompetens. Att få se olika organisationers och myndigheters arbete kommer att bredda min förståelse och ge mig ännu bättre förutsättningar för att kunna hjälpa fler och förhindra finansiell brottslighet.

Jag vill vara med och aktivt delta i utformningen av riktlinjer och standarder för att bekämpa finansiell brottslighet ur ett bredare perspektiv. Jag är övertygad om att samarbete och samverkan mellan den privata sidan och myndighetssektorn är av yttersta vikt i kampen mot finansiell brottslighet.

Vad gör du när du inte jobbar på CAG?

På min fritid umgås jag med nära och kära och jag uppskattar kvalitetstid med min familj. Jag är en hängiven fotbollssupporter för min son och att se honom spela fotboll är en sann glädjekälla för mig. Sport över lag är ett stort intresse hos mig och min familj, även om jag själv inte är aktiv just nu.  Utöver detta uppskattar jag lugna stunder och spontana aktiviteter, allt som skapar balans i livet är för mig en nyckel till välbefinnande

Bolag: CAG MER Consulting

Grundat: 1984, del av CAG sedan 2018

Branscher: Bank, finans och försäkring

Specialistområden: Management & Technology Consulting inom Bank, finans & försäkring

Passion för utveckling: Ständig utveckling är en självklarhet hos oss. Vi utvecklar våra kunder och oss själva i komplexa utmaningar, varje dag.

Adress: Sveavägen 33, 111 34 Stockholm

Kontakta oss om du vill veta mer

Markus Åkesson

VD

CAG MER Consulting

+46 (0)70 897 89 94