C.A.G Delårsrapport, kvartal 1 2021

Pressmeddelande, 2021-04-27

Förvärv inom BI & Analytics, stark tillväxt och ökat resultat

Första kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 161,9 (142,0) MSEK, motsvarande en tillväxt om 14,0% (8,7), varav förvärvad tillväxt 11,7% (18,3) och organisk tillväxt 2,3% (-9,6)
 • Justerad EBITA uppgick till 13,0 (11,1) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 8,0% (7,8). Föregående års marginal exklusive sänkta arbetsgivaravgifter om 1,1 MSEK uppgick till 7,0%
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,3 (13,8) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 361 (324) och vid periodens slut till 356 (321)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,7 (7,1) MSEK, en ökning med 7%
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 1,15 (1,08) SEK och vägt antal aktier före utspädning uppgick till 6 673 732 (6 615 850)
 • VD kommenterar

  God omsättnings- och resultatutveckling

  2021 startade bra med en stark tillväxt om 14% och en ökad justerad EBITA-marginal om 8,0% mot föregående års 7,0% exklusive engångseffekt från sänkta arbetsgivaravgifter. Extra glädjande är att vi åter presterar en organisk tillväxt om 2,3%. Vi har jobbat hårt för att uppnå förnyad organisk tillväxt och kommer fortsätta att så göra. Fokus ligger på att attrahera och behålla medarbetare och självfallet också på att se till att alla våra medarbetare har intressanta och utvecklande uppdrag som skapar värde hos våra kunder. Marknaden för IT-tjänster har varit bra under kvartalet och vår position med hög kompetens och god spridning av omsättningen hos stabila kunder med särskild tonvikt på Försvar, Hälsa, Vård & Omsorg, Bank & Finans samt Handel & Tjänster och Industri gör att vi ser fortsatt positivt på utvecklingen framöver.

  Hög förvärvstakt

  Den förvärvade tillväxten under kvartalet härrör från C.A.G Ateles, vårt nyförvärv inom e-handelslösningar som vi konsoliderar från 1 januari. Ateles har fått en bra start inom C.A.G och visar en klart förbättrad marginal jämfört med bolagets resultatnivåer under tidigare år. Detta trots en utmanande marknad med fortsatt påverkan av pandemin. Inte minst i Norge, som är en viktig marknad för C.A.G Ateles, har många kunders affär påverkats av myndighetsreglerade nedstängningar. Detta ökar givetvis behovet av förbättrade e-handelslösningar men innebär också svårigheter för kunderna att finansiera och driva nya projekt när kassaflödet från den fysiska handeln faller bort. Vi har därför sett en del uppskjutna projekt och har arbetat med att optimera resultatet i bolaget. E-handel är ett mycket intressant segment och vi ser en spännande och långsiktigt positiv utveckling inom området.

  I mars offentliggjorde vi förvärvet av Cadeia, specialister på Business Intelligence & Analytics med 17 medarbetare i Stockholm. Cadeia blir en del av C.A.G Arete som redan har verksamhet inom BI och kan området väl. Teknikfokuset ligger primärt inom Microsofts mjukvarustack, från Azure till PowerBI, som är Microsofts molnbaserade arkitektur för data- och analyslösningar. Cadeia har också spetskompetens inom Corporate Performance Management, budget- och planeringslösningar, och är svensk huvudpartner till den framgångsrika plattformen Jedox där man har kunder som bl a Pernod Ricard och Apoteket. I och med förvärvet av Cadeia stärker vi C.A.Gs kompetens inom BI-området väsentligt och adderar ett antal intressanta och långsiktiga kundrelationer. Vår ambition är att fortsätta satsa framåt inom BI & Analytics som är ett växande marknadssegment med snabb utveckling. Datadriven verksamhet är en av de stora makrotrenderna på marknaden och här knyts, exempelvis, behoven inom e-handel och BI ihop med alltifrån kundkorgsanalyser, rekommendationsmotorer och visualisering av verksamhetsanalyser. Förvärvet av Cadeia konsolideras från 1 april och vi ser fram emot att få välkomna våra nya medarbetare på plats så snart värme och vaccin dämpar pandemin.

  Affärer och marknad

  Cybersäkerhet är ett område i fokus på C.A.G. Därför är vi extra stolta över att Sverige i april vann världens största cyberförsvarsövning, Locked Shields, under ledning av Lennart Engvall, VD för C.A.G Engvall Security. Lennart genomförde uppgiften i sin roll som reservofficer och operationsledare vid FMTIS och teamet bestod av representanter från MSB, SÄPO, Polisen och Försvarsmakten. Även pilotprojektet Cybersoldater med värnpliktiga soldater var en del av övningen för att bygga nationell kompetens för framtiden. Det svenska teamet vann över de övriga 21 deltagande lagen från 30 länder, en riktigt imponerande insats.

  Under kvartalet har vi vunnit ett antal nya affärer och avtal. Inom vår Drift- och Förvaltningsdel tecknade vi bl a avtal med Cliens Kapitalförvaltning, en ny kund för C.A.G. Bland andra nya kunder kan nämnas Ikano Bank, IAR Systems, Region Skåne, Åklagarmyndigheten och Fortifikationsverket som alla gett oss fina förtroenden. Vi startade ett flertal nya uppdrag hos befintliga kunder, bland annat på Assa Abloy, Bombardier, ID06/Vaultit, FMV, Pensions-myndigheten, SCB och UC för att nämna några.

  En av Sveriges bästa arbetsplatser

  Avslutningsvis är jag både stolt och glad att kunna berätta att Great Place to Work Institute utsett C.A.G till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vi gick rakt in på tio-i-topp-listan för stora bolag (över 250 medarbetare) det första året vi deltog i undersökningen och knep plats åtta på listan. I undersökningen har vi fått mycket höga betyg på alla viktiga dimensioner; Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap. Inte minst är detta glädjande då året som gått ställt extra stora krav på oss som bolag och medarbetare. Kanske inte minst gäller det våra ledare som haft en utmaning i att vara så närvarande hos medarbetare och kunder som möjligt med de begränsningar som pandemin medfört. Så det är extra fint att se att ledarskapet och kamratskapet har klarat utmaningen och nått våra höga ambitioner även under pandemitiden. Hela 93% av våra medarbetare säger att C.A.G är ”en mycket bra arbetsplats”. Detta s k Great Place to Work-index är jag oerhört stolt över, men med det sagt kan vi inte slå oss till ro och vara nöjda. Vi jobbar vidare med att ständigt, dag för dag, förbättra oss och utveckla C.A.G till det bästa bolaget för konsulten, med ”det lilla i det stora”, där vi kan skapa en arbetsplats där vi alla vill jobba vidare, med passion för utveckling.

  För ytterligare information, kontakta:

  Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, Asa.landencag.se, 070-208 64 90

  Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

  Tel: 08-4638300, certifiedadviserpenser.se

  Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april kl. 08.30 (CET).

  Om C.A.G.

  C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 360 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group